På vej mod et nyt akkrediteringssystem

18.02.2013 // af Daniel Sebastian Larsen, Kommunikationsansvarlig

Vejen til et nyt akkrediteringssystem var et centralt emme, da Akkrediteringsrådet 8. februar holdt årets første rådsmøde.

Rådet ser frem til, at det kommende akkrediteringssystem bevæger sig fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering. I udviklingen af det nye akkrediteringssystem vil rådet lægge vægt på åbenhed og inddragelse af alle relevante parter.

Den nye akkrediteringslov er nu blevet fremsat til førstebehandling i Folketinget af uddannelsesminister Morten Østergaard, og rådet vil arbejde positivt med udmøntningen af loven med videst muligt fokus på dialog, fleksibilitet og mindre bureaukrati.

Fra Akkrediteringsrådets side er håbet, at akkrediteringsarbejdet ikke blot vil komme til at fungere som en kontrolinstans, men at akkrediteringssystemet kan medvirke til at udvikle kvaliteten på de videregående uddannelser, hvilket stiller krav til alle parter og samspillet mellem dem.

Forslaget som fremsat til 1. behandling i Folketinget kan læses på Folketingets hjemmeside

Foreløbig plan for Akkrediteringsrådets videre arbejde med overgangen til ny akkrediteringslov

April
Akkrediteringsrådet drøfter udkast til koncept for institutionsakkrediteringer.
Rådet godkender principper for turnusplan for uddannelsesakkreditering.

Juni
Akkrediteringsrådet vedtager og offentliggør koncept og vejledning for institutionsakkreditering.
Rådet vedtager principper for fastlæggelse af plan for institutionsakkrediteringer.

1. juli
Ny akkrediteringslov træder i kraft.

August
Akkrediteringsrådet modtager tilkendegivelser fra institutionerne om institutionsakkreditering i 2014-2015.

September
Akkrediteringsrådet indstiller plan for institutionsakkreditering til uddannelsesministeren med henblik på offentliggørelse senest 1. oktober 2013.

Afgørelser

På rådsmødet behandlede Akkrediteringsrådet 55 eksisterende uddannelser, herunder 11 sager om genakkreditering. Alle genakkrediteringer blev positivt akkrediteret. Af de øvrige 44 eksisterende uddannelser blev 38 positivt akkrediteret, mens seks uddannelser fik afgørelsen ”betinget godkendt”.

Eksisterende uddannelser Institution Afgørelse
Bachelor og kandidat i antropologi Københavns Universitet Positiv
Bachelor og kandidat i Mellemøstens sprog og samfund (arabisk) Københavns Universitet Positiv
Bachelor og kandidat i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk) Københavns Universitet Positiv
Bachelor og kandidat i Mellemøstens sprog og samfund (persisk) Københavns Universitet Positiv
Bachelor i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) Københavns Universitet Positiv
Kandidat i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) Københavns Universitet Betinget positiv
Master i industriel lægemiddeludvikling Københavns Universitet Positiv
Master i sundhedsantropologi Københavns Universitet Positiv
Bachelor og kandidat i antropologi Aarhus Universitet Positiv
Kandidat i it, informationsteknologi, kommunikation og organisation Aarhus Universitet Positiv
Kandidat i internationale studier Aarhus Universitet Positiv
Kandidat i optik og elektronik (cand. polyt) og(cand.scient) Aarhus Universitet Betinget positiv
Master i sundhedsantropologi Aarhus Universitet Positiv
Bachelor og kandidat i fysik og teknologi Syddansk Universitet Positiv
Bachelor i kemi og bioteknologi og kandidatuddannelse i kemi Syddansk Universitet Positiv
Kandidat i bioteknologi og kandidat i medicinsk bioteknologi Aalborg Universitet Positiv
Bachelor og kandidat i kemi (cand. scient) Aalborg Universitet Positiv
Kandidat i kemi (cand.polyt) Aalborg Universitet Positiv
Bachelor i kemi og biokteknologi og kandidat i kemiteknik Aalborg Universitet Betinget positiv
Kandidat i kultur, kommunikation og globalisering Aalborg Universitet Positiv
Kandidat i miljøteknologi (cand.polyt) og (cand.scient) Aalborg Universitet Positiv
Bachelor i nanoteknologi og kandidat i nanobioteknologi og kandidat i nanofysik og materialer Aalborg Universitet Positiv
Kandidat i olie- og gasteknologi Aalborg Universitet Betinget positiv
Bachelor i engelsk og internationale studier Aalborg Universitet Positiv
Bachelor i spansk og internationale studier Aalborg Universitet Positiv
Kandidat i turisme Aalborg Universitet Positiv
Kandidat i materiale- og procesteknologi Danmarks Teknisk Universitet Positiv
Bachelor og kandidat i fysik og nanoteknologi Danmarks Tekniske Universitet Positiv
Bachelor i international erhvervsøkonomi og politik Copenhagen Business School Positiv
Genakkrediteringer Institution Afgørelse
Kandidat i pædagogik Københavns Universitet Positiv
Kandidat i erhvervssprog og erhvervskommunikation (engelsk, fransk, spansk, tysk) Aarhus Universitet Positiv
Kandidat i teologi Aarhus Universitet Positiv
Master i Business Administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Positiv
Master i etik og værdier i organisationer Aarhus Universitet Positiv
Bachelor i almen erhvervsøkonomi, HA Roskilde Universitet Positiv
Master i uddannelse og læring Roskilde Universitet Positiv
Master i skat Copenhagen Business School Positiv

 

 

Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om analyser, publikationer og arrangementer om uddannelse, kvalitet og akkreditering.Akkrediteringsrådets nyhedsbrev


Daniel Sebastian Larsen

Kontakt

  • Daniel Sebastian Larsen
  • Mobil:  7231 8804
  • dsl@akkr.dk