Arbejdet med uddannelseskvalitet som studerende

16.10.2014

"Det skal ikke være dokumentation for dokumentationens skyld, men en hjælp til at studerende, medarbejdere og ledelser hele tiden har fokus på kvaliteten, udvikler den løbende og reagerer, når der er noget galt."  

Vi har bedt studerende om at lave indlæg om deres arbejde med uddannelseskvalitet - fra deres deltagelse i råd, nævn, akkrediteringspaneler eller andet relevant. Her på siden deles deres viden og erfaringer fra kvalitetsarbejdet.

Maria Juhler-Larsen, 26 år

  • Profil: Afsluttet statskundskabsstudie i foråret 2014; deltager i akkrediteringspanel; tidligere engageret i Studenterrådet ved AU og DSF
  • Institution: Aarhus UniversitetMin interesse for at arbejde med uddannelseskvalitet har været der i mange år.

Lige fra jeg begyndte i det lokale fagråd på statskundskab til mit engagement i Studenterrådet på Aarhus Universitet, har jeg brugt hele min fritid på at arbejde for at forbedre uddannelseskvaliteten på Aarhus Universitet, samt på nationalt plan.

Vejen ind i akkrediteringsarbejdet

Det var naturligt for mig at takke ja til at blive medlem af et institutionsakkrediteringspanel, da jeg blev spurgt sidste år. Jeg kendte i forvejen til Akkrediteringsinstitutionen fra mit engagement i studenterpolitik, især gennem Danske Studerendes Fællesråd som var dem, der anbefalede mig som panelmedlem.

Som studerende i et akkrediteringspanel kan man bidrage med unik viden og en anden synsvinkel fra dagligdagen på en videregående uddannelsesinstitution.

Panelerne er sammensat af eksperter, som kan bidrage med erfaringer fra andre akkrediteringer, mens man som studerende kan bidrage med indsigt i den daglige kvalitetssikring og kvalitet på uddannelsesinstitutionerne. Hvis den studerende samtidig har været engageret i studenterpolitik, har vedkommende en bred viden om uddannelsesinstitutionernes ligheder og forskelligheder, samt om den politiske kontekst, uddannelsesinstitutionerne opererer inden for.

Derfor skal studerende inddrages

”Det er særdeles vigtigt at inddrage studerende i panelerne, når uddannelsesinstitutioner skal akkrediteres, for de studerende har en unik viden om deres hverdag, som ikke er den samme, som ledelserne eller medarbejderne har.

Derudover deltager de studerende i det daglige kvalitetssikringsarbejde og i evaluering og udvikling af uddannelserne. Disse erfaringer er helt centrale at have repræsenteret i panelet. For det tredje er det vigtigt, at uddannelsesinstitutionen kan se, at de studerende er en central aktør i kvalitetssikringen af uddannelserne.

Det tager jeg med mig

Personligt og fagligt har jeg fået rigtig meget ud af at være med i akkrediteringspanelet. Jeg har fået et større indblik i, hvordan akkrediteringer foregår i Danmark, såvel som internationalt gennem de internationale repræsentanter i panelet. Jeg har bidraget til at sikre uddannelseskvalitet, og jeg vil helt sikkert tage erfaringerne fra denne institutionsakkreditering i mit videre arbejde med uddannelseskvalitet.

Jeg har to anbefalinger til kommende studerende, som skal sidde i akkrediteringspaneler. For det første skal vedkommende tro på, at den viden, man har som studerende, er mindst ligeså vigtig, som den viden en erfaren paneldeltager har. For det andet skal man have fokus på, at akkreditering bør være en måde, hvorpå man systematisk kan få sat fokus på de kvalitetsproblemer og problemer i kvalitetssikringen, man som studerende kender til fra dagligdagen.

Det skal ikke være dokumentation for dokumentationens skyld, men en hjælp til at studerende, medarbejdere og ledelser hele tiden har fokus på kvaliteten, udvikler den løbende og reagerer, når der er noget galt.