Jeg har altid været interesseret i uddannelseskvalitet

07.01.2015

Vi har bedt studerende om at lave indlæg om deres arbejde med uddannelseskvalitet - fra deres deltagelse i råd, nævn, akkrediteringspaneler eller andet relevant. Her på siden deles deres viden og erfaringer fra kvalitetsarbejdet.

Thomas Navntoft, 26 år

  • Profil: Læser diplomingeniør på Syddansk Universitet. Næstformand i Studienævnet for uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet, SDU. Valgt ind for studenterforeningen Syddanske Ingeniørstuderendes Fællesråd (SIF). Arbejder som ambassadør for ingeniøruddannelserne på SDU. Har medvirket som en af de studenterrepræsentanter, som akkrediteringspanelet mødes med ude på uddannelsesinstitutionen i forbindelse med instruktionsakkrediteringen af SDU.
  • Institution: Syddansk UniversitetDet har, så langt jeg kan huske tilbage, været vigtigt for mig at være engageret i min hverdag og have indflydelse og bidrage, hvor jeg kan. Derfor har jeg engageret mig i uddannelsespolitik på mange måder, netop fordi jeg har min daglige gang på uddannelsesinstitutionerne.

Derfor var det også naturligt for mig at stille op som bestyrelsesmedlem i studenterforeningen (SIF), da jeg begyndte på teknisk fakultet, hvor jeg også hurtigt blev valgt ind som næstformand i studienævnet.

Jeg har også deltaget som studenterrepræsentant på forskellige audit trails i institutionsakkrediteringen af SDU, og det arbejde ligger i naturlig forlængelse af det at være med i studienævnet.

 

Det er vigtigt at repræsentere alle studerende

Det er udfordrende at beskæftige sig med uddannelsespolitik på universitetet, og der er meget nyt i forhold til, hvad jeg tidligere har beskæftiget mig med. På universitetet arbejder man ikke så lokalt som på folkeskole- og gymnasieniveau, og der er større fokus på forskning. Samtidig handler det studenterpolitiske arbejde stadig om unge mennesker som mig selv, og på den måde føler jeg mig stadig hjemme.

De vigtigste opgaver i arbejdet med uddannelseskvalitet er at repræsentere de studerende i studienævnet ved at deltage på møderne.

”Som næstformand er det mig, der går forrest og skal bidrage med noget, som gavner den brede flok af studerende.”

Derfor er det vigtigt at have et godt netværk på fakultetet, så jeg hører, hvis mine medstuderende oplever nogle problemer omkring studiekvaliteten. De problemer kan jeg tage med videre, når jeg deltager i ledelsesmøder mellem studenterforeningen og fakultetsledelsen, hvor vi bringer ting op, vi gerne vil drøfte med dem.

Studenterpolitisk arbejde nytter

Som studerende er der gode muligheder for at få sine ønsker igennem. Vi skal for eksempel have en ny bygning på fakultetet næste år. Den første bygning, de byggede, var ikke stor nok til det antal studerende, som blev optaget, og her pressede vi på for at få ekstra plads. Det resulterede i en ekstra bygning med flere kvadratmeter, og så har vi haft indflydelse på indretningen af studiezoner, som er de studerendes fællesområder.

Derudover har vi drøftet emner som undervisningstimer i forhold til pensum afhængig af holdstørrelser på de enkelte uddannelser, så jeg mener, at vi som studerende udøver indflydelse bredt. Det kan godt være en bureaukratisk proces at komme igennem med ønsker, men generelt set bliver der lyttet åbent og positivt fra ledelsens side. Det er ikke altid, at vores ønsker kommer igennem, og det giver god mening, da vi alle har vores mening om, hvordan der skal prioriteres. Som studerende i Studienævnet er mit arbejde meget rettet mod den kvalitet, vi som studerende ønsker, hvor fakulteterne og institutterne især har fokus på det økonomiske aspekt. På den måde supplerer vi hinanden godt i det uddannelsespolitiske arbejde.

”Som studierepræsentant bidrager man konstruktivt til evalueringer og lignende.”

Vi har en god dialog, og ledelsen vil også gerne have god kvalitet og gode evalueringer. Vi har blandt andet et stort tværfagligt kursus mellem forskellige ingeniørretninger. Her laver de studerende deres egen evaluering af kurset i studenterforeningen, hvor vi synliggør de studerendes oplevelser fra kurset og fremhæver både styrker og svagheder ved det.

Kvalitetssikring i min hverdag

Jeg har ofte kvalitetssikring i baghovedet og forsøger at opfange de forskellige emner, der bliver diskuteret af studerende i hverdagen. Nogle gange hører jeg reel kritik, som vi faktisk kan gøre noget ved, og så tager jeg det med videre. Jeg forsøger på den måde at være proaktiv i mit studenterpolitiske arbejde. På min egen uddannelse får vi undervisning på små hold, hvor det er nemt at få en dialog med underviseren omkring kvaliteten. Men de studerende, som har store forelæsninger, har ikke altid den samme mulighed, så derfor er det vigtigt for mig også at få deres perspektiv med i mit arbejde.

”Jeg arbejder for at alle studerende bliver hørt”

Arbejdet i studienævnet har givet mig en viden om, hvordan universitetsverdenen hænger sammen fra fakultetsniveau og ned til de studerendes hverdag. Alt det, jeg lærer her – blandt andet omkring beslutningsprocesser og hvordan en organisation hænger sammen – er noget, jeg kan tage med og bruge i mit professionelle arbejdsliv senere.