Student-Centred Learning

12.05.2016 // af Rikke Warming, Chefkonsulent

Med de reviderede European Standards and Guidelines (ESG) i 2015 er der kommet et øget fokus på den studerendes rolle i læringsprocessen, og hvordan man kan løfte kvaliteten af undervisningen ved at sætte den studerende i centrum. ESG 2015 indeholder en ny standard for Student-Centred Learning (SCL), der angiver, at de videregående uddannelsesinstitutioner skal sikre, at deres uddannelser er tilrettelagt på en måde, der motiverer de studerende til en aktiv rolle i at skabe læringsprocessen, og at vurderingen af deres læring tager hensyn til den studerende som en medskaber af læringen.

Akkrediteringsinstitutionen (AI) ser i den forbindelse et behov for at konkretisere, hvad SCL er, fordi begrebet kan opfattes forskelligartet. Samtidig ønsker AI at undersøge, hvordan SCL kan bidrage til at løfte kvaliteten og øge de studerendes læring på uddannelsesinstitutionerne. Analyseprojektet vil fokusere på, hvordan danske videregående uddannelsesinstitutioner operationaliserer begrebet SCL i lyset af ESG 2015, samt undersøge hvilke konkrete erfaringer de har gjort sig med at sætte den studerende i centrum.

På denne side vil du løbende kunne følge med i arbejdet med analyseprojektet. Fanerne herunder vil løbende blive opdateret, efterhånden som arbejdet med projektet skrider frem.

Analysen af studentercentreret læring har nået halvvejsmærket, og inden sommerferien gør vi en status på vores foreløbige findings. Vi har indtil nu gennemført 10 interview og talt med en bred gruppe af repræsentanter fra både erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter. Studentercentreret læring kan være mange ting, men der er særligt to temaer, der går igen, når vores interviewpersoner beskriver studentercentreret læring. Det gælder:

  1. Underviserrollen: Underviseren kan aktivere den studerende i læringsprocessen ved at lade den studerende selv erfare viden i stedet for at få den overleveret. Det betyder, at underviseren i højere grad bliver en facilitator af kvalificerede læringsprocesser, hvor den enkelte studerende aktiveres til på egen hånd at finde løsninger inden for en fagligt kvalificeret ramme. Her er den studerendes refleksion og faglige diskussion i fokus, og forelæsninger og påfyldning af fakta er mindre afgørende.
  2. Relevans som motivationsfaktor: Den enkelte studerendes interesse og motivation for at lære skal understøttes af en oplevelse af mening og relevans. Den studerende skal dermed i højere grad vide, hvorfor de skal lære noget, og ikke hvad de skal lære. Det kan både være at klargøre meningen med at lære bestemt stof ift. uddannelsesforløbet, men ligeså meget relevansen i forhold til et senere job.

Endelig er der et tema, som vi i mindre grad er stødt på, og det gælder, hvordan man kan indrette læringsforløb med udgangspunkt i forskellige læringsstile. Når vi lytter til debatten om studentercentreret læring på europæisk niveau, så er der fokus på, hvordan studerende lærer på forskellige måder. Er der eksempler derude på, at læringsforløb er indrettet specifikt med dette for øje?

Vi arbejder videre mod udgivelse af en publikation med en række cases, der kan vise gode eksempler på studentercentreret læring.

Analyseprojektet blev igangsat i april 2016. Læs kommissoriet for analysen her.

Rikke Warming

Chefkonsulent

Anders Thomsen

Akkrediteringskonsulent

Nicki Wassmann Brøchner

Fuldmægtig

Julie Kolding Olsen

Akkrediteringskonsulent

Anne Sophie Callesen

Akkrediteringskonsulent

Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om analyser, publikationer og arrangementer om uddannelse, kvalitet og akkreditering.Akkrediteringsrådets nyhedsbrev


Rikke Warming

Kontakt