Ny akkrediteringslov – Institutioner kan få længere tid til at forbedre kvalitetssikringen

05.12.2017 // af Daniel Sebastian Larsen, Kommunikationsansvarlig

Et enigt Folketing har vedtaget en revision af akkrediteringsloven. Blandt andet kan de institutioner, der får en betinget positiv institutionsakkreditering, nu få længere tid til at arbejde med kvaliteten, før de igen skal vurderes. Se alle ændringer her.

Alle Folketingets partier vedtog 30. november en ændring af akkrediteringsloven. Den nye akkrediteringslov træder i kraft 1. januar 2018.

Den fulde lovændring kan læses her

Overblik over ændringer i den nye version af akkrediteringsloven:

 • Den maksimale periode, hvor der gives betinget positiv institutionsakkreditering, forlænges fra to til tre år.
 • Uddannelses- og forskningsministeren kan i særlige tilfælde udskyde fristen for, hvornår en uddannelsesinstitution senest skal have gennemgået institutionsakkreditering.
 • Maritime uddannelsesinstitutioner, der ikke udbyder videregående uddannelse, undtages fra institutionsakkreditering.
 • De videregående uddannelsesinstitutioner kan som udgangspunkt kun udbyde uddannelser, som hører under de fagområder eller videnskabelige områder, som institutionerne udbød uddannelser inden for, da institutionsakkrediteringen blev påbegyndt.
 • Under visse betingelser kan uddannelsesinstitutionerne få mulighed for at udbyde uddannelser inden for nye fagområder eller videnskabelige områder.
 • Uddannelsesinstitutioner, der har påbegyndt institutionsakkreditering, får mulighed for at vælge mellem at afvente institutionsakkrediteringen eller at opnå godkendelse af nye uddannelser/uddannelsesudbud med en uddannelsesakkreditering. Der bliver hermed mulighed for en hurtigere godkendelsesproces.
 • Retten til at udbyde en uddannelse kan bortfalde, hvis der ikke har været aktivitet på en uddannelse i en periode på fem år.
 • Den maksimale udpegningsperiode for studenterrepræsentanterne i Akkrediteringsrådet forlænges fra to til tre år.
 • Der er fastsat regler for uddannelsesinstitutioners akkrediteringsmæssige status i forbindelse med en sammenlægning. Det indebærer blandt andet, at uddannelsesinstitutioner, der sammenlægges, kan videreføre deres akkrediteringsmæssige status i en overgangsperiode efter sammenlægningen.
 • Kriterierne for institutionsakkreditering kommer til også at omfatte kvalitetssikring af prøve- og eksamenssystemet. Denne ændring indfases, når uddannelsesinstitutionerne påbegynder en institutionsakkreditering for anden gang.
 • Danmarks Akkrediteringsinstitution får udvidet mulighed for at udføre vurderingsopgaver som indtægtsdækket virksomhed i forhold til:
  – SU-vurderinger af private uddannelser.
  – Vurderingsopgaver i udlandet og af private uddannelser.
  – Niveauindplacering af ikke-offentligt anerkendte uddannelser i kvalifikationsrammen for livslang læring.
Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om analyser, publikationer og arrangementer om uddannelse, kvalitet og akkreditering.Akkrediteringsrådets nyhedsbrev


Daniel Sebastian Larsen

Kontakt