Ny rapport: Studentercentreret læring i et dansk og europæisk perspektiv

11.08.2017 // af Daniel Sebastian Larsen, Kommunikationsansvarlig

Når studerende kommer i centrum for egen læring, styrkes engagement og motivation. Det styrker de studerendes læring. Med rapporten `Hovedperson i egen læring – Studentercentreret læring i et dansk og europæisk perspektiv´ kortlægger Danmarks Akkrediteringsinstitution, hvordan danske uddannelsesinstitutioner arbejder med studentercentreret læring.

Selvstændighed styrker læring og er en central del af uddannelsernes dannelsesopgave. Evnen til at tage ansvar for egen læring og selvstændighed er også vigtige kompetencer på arbejdsmarkedet nu og fremover.
I rapporten tegnes der et billede af arbejdet med studentercentreret læring gennem interviews, cases, temaer samt både danske og internationale perspektiver.

Uddannelseskvalitet og kvalitetssikring skal ses i en international kontekst. I Europa har vi tradition for at sætte fælles standarder for uddannelseskvalitet. De standarder danner grundlag for vores eksterne kvalitetssikring og institutionernes interne kvalitetsarbejde. Der er i Europa enighed om, at kvalitet i høj grad også handler om studentercentrering. Målet er, at de studerende skal have mere ejerskab over egen læring og uddannelse.
Det stigende europæiske og danske fokus på studentercentrering har motiveret os til både at se bagved fokusset og på, hvordan studentercentrering udfolder sig i praksis herhjemme. Derfor denne analyse.

Studentercentrering indlejret i dansk uddannelseskultur
Det indgår som en naturlig del af de danske videregående uddannelser, at undervisningen skal være centreret omkring den studerende. Der findes dog ikke en fælles, stringent forståelse af, hvad studentercentreret læring er. Med den nye analyserapport `Hovedperson i egen læring – Studentercentreret læring i et dansk og europæisk perspektiv´ afdækkes den lange række af elementer, som knytter sig til studentercentreret læring på de danske uddannelsesinstitutioner.

Der er ingen tvivl om, at vi i Danmark er godt med, når det kommer til studentercentrering. Der er imidlertid en risiko for, at vores selvforståelse skygger for, om vi i praksis udnytter vores potentialer godt nok. Er valget af undervisningsform altid bestemt af de studerende og deres behov? Eller styres pædagogikken mere af vaner og institutionelle hensyn? Nok er vi i Danmark gode set i forhold til mange andre lande, men der kan stadig gøres mere for at gøre de studerende til hovedperson i egen læring.

Tydelig ledelse central for særligt mindset
For at den pædagogiske praksis løbende udvikles i retning af det studentercentrerede, er det ikke mindst vigtigt med et klart ledelsesfokus. God praksis og ny viden skal drøftes og spredes – også mellem institutioner. Det sker ikke nødvendigvis af sig selv.

spejlaeg-scl

Der er flere dimensioner i arbejdet med studentercentreret læring. En del handler om det, der foregår i og omkring den konkrete undervisning. Andre dimensioner handler om det, der foregår udenom og i strukturerne.
Det er helt centralt, at der bør være en kultur blandt studerende, undervisere, administration og ledelse, hvor alle parter vil sætte de studerende i centrum for egen læring. Her er det afgørende, at institutionsledelserne sætter sig i spidsen for, at udvikle det mindset, samt den pædagogik og de aktiviteter, der skal få det hele til at lykkes.

Udfordringer på vejen mod mere studentercentrering
Vi møder gennemgående stor opbakning til at sætte den studerende i centrum, men der er udfordringer på vejen.

  • Mange studerende kan give større diversitet blandt de studerende. Med stor diversitet kan det blive sværere at give den enkelte tilstrækkelig plads, støtte og opmærksomhed. Heldigvis ser vi bredt i sektoren, at man kan overkomme denne udfordring.
  • God feedback er vigtig i mange aspekter af uddannelse og læring. Ikke mindst når man arbejder studentercentreret. God feedback er ikke gratis. Alligevel ser vi mange institutioner arbejde ambitiøst med at styrke brugen af feedback; herunder også peer-feedback, hvor studerende giver feedback til hinanden.
  • Der skal mange redskaber i brug, når mange studerende eller omfattende fast pensum gør det svært at målrette undervisningen til den enkelte. Et af de redskaber er digitalisering, der rummer vigtige muligheder for at give den enkelte bedre rum til at tilpasse læringen til egne behov. Individualisering gennem digitalisering ser vi allerede på en række uddannelser. Det forventer vi, at se meget mere til.

Cases, interview og perspektiver
Rapporten giver et europæisk og dansk perspektiv på SCL, byder på interview med Roskilde Universitets rektor Hanne Leth Andersen og Andreas Birch Olsen (fhv. næstformand i Danske Studerendes Fællesråd) og præsenterer fem temaer baseret på arbejdet med studentercentreret læring i praksis. Man kan også læse cases fra Syddansk Universitet, Erhvervsakademi Aarhus, læreruddannelsen på VIA, om kunsten som motivation for studentercentreret læring på Kunstakademiets Billedkunstskoler og om, hvordan den studentercentrerede tilgang bruges i kampen mod frafald på Malmö Högskola.

Læs rapporten

DOWNLOAD `HOVEDPERSON I EGEN LÆRING – STUDENTERCENTRERET LÆRING I ET DANSK OG EUROPÆISK PERSPEKTIV´

Få rapporten tilsendt
Vil du have et eller flere eksemplarer af analysen tilsendt? Så rekvirer rapporten hos kommunikationsansvarlig Daniel Sebastian Larsen – [email protected]

Få rapporten præsenteret
Vi tager desuden gerne ud at præsenterer rapporten hos institutioner, organisationer og andre med interesse for feltet. Har et oplæg interesse, så kontakt Rune Heiberg Hansen, områdechef for rådsbetjening og analyse – [email protected]

Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om analyser, publikationer og arrangementer om uddannelse, kvalitet og akkreditering.Akkrediteringsrådets nyhedsbrev


Daniel Sebastian Larsen

Kontakt