Otte veloverståede institutionsbesøg på fem uger

11.12.2017 // af Sofie Gry Laursen, Kommunikationsmedarbejder

Den seneste tid har otte uddannelsesinstitutioner fordelt i hele landet haft besøg af et ekspertpanel og Danmarks Akkrediteringsinstitution. Besøgene har markeret nedslag på forskellige punkter i processen omkring institutionsakkrediteringen af et universitet, seks erhvervsakademier og en maritim uddannelsesinstitution.

Det tager cirka et år, fra en uddannelsesinstitution indsender sin selvevalueringsrapport, til der træffes afgørelse om institutionsakkreditering. Undervejs får institutionen to gange besøg af det panel, der er udpeget til institutionsakkrediteringen, og et team af medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution.

Indtryk og indsigter fra de to besøg danner sammen med institutionernes selvevalueringsrapport grundlag for den rapport og indstilling, som Akkrediteringsrådet træffer deres afgørelse ud fra.

Veloverstået første besøg på MARTEC
Når akkrediteringspanelet første gang besøger en uddannelsesinstitution, har de på forhånd haft tid til at sætte sig ind i, hvordan den enkelte institution har opbygget sit kvalitetssystem. Formålet med besøget er derfor at opnå dybere indsigt i opbygningen af institutionens kvalitetssikringssystem såvel som, hvordan det fungerer i praksis. Det sker gennem en række interviews med repræsentanter fra institutionen.

Den 15. og 16. november var et akkrediteringspanel på første besøg i forbindelse med institutionsakkrediteringen af MARTEC. Her fik de lejlighed til at tale med repræsentanter fra alle dele af institutionen fra direktion til de studerende samt en række eksterne interessenter. Det førte til interessante samtaler, hvor der blev dykket ned i temaer som mål for kvalitetssikringssystemet, videngrundlag og forankringen af institutionens kvalitetssikringspolitik.

Læs mere om første besøg og følg institutionsakkrediteringen af MARTEC her

Audit trails i fokus for andet besøg på fem erhvervsakademier
Fra uge 43 til 46 bød fem erhvervsakademier fra EAMV i vest til Cphbusiness i øst velkommen til andet besøg af de respektive akkrediteringspaneler og – konsulenter. Forud for besøgene var der udvalgt tre til fem særlige tematikker som audit trails. Formålet var at afdække, hvordan kvalitetsarbejdet på de forskellige erhvervsakademier fungerer i praksis. Det skete gennem samtaler med blandt andet ledelse, undervisere og studerende samt eksterne repræsentanter.

Under samtalerne blev der på tværs af de fem erhvervsakademier særligt taget et spadestik dybere i forhold til, hvordan der arbejdes med at sikre uddannelsernes videngrundlag, kvalitetssikring af de studerendes praktikker og sammenhænge i de forskellige kvalitetssikringssystemer. Også studenterevalueringer og tilrettelæggelsen af undervisningen blev diskuteret flere steder.

Læs mere om besøgene samt de udvalgte audit trails på:

To genakkrediteringsprocesser skudt i gang
Uge 47 markerede afslutningen på fem intensive uger med institutionsbesøg. Det skete med besøg på Aalborg Universitet og Erhvervsakademi Sjælland, der begge tidligere har fået en betinget positiv institutionsakkrediteringer. Det betyder, at de inden for to år skal gennemføre en genakkreditering, hvor der undervejs er lagt et besøg. Besøgene tager form som andet besøg ved ordinære institutionsakkrediteringer. Derfor er der på forhånd udvalgt en række audit trails på baggrund af de problematikker, der blev identificeret i forbindelse med den første akkrediteringsproces.

Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om analyser, publikationer og arrangementer om uddannelse, kvalitet og akkreditering.Akkrediteringsrådets nyhedsbrev


Sofie Gry Laursen

Kontakt