Akkreditering af fire nye uddannelser og uddannelsesudbud afgøres til marts

28.02.2018 // af Sofie Gry Laursen, Kommunikationsmedarbejder

Når Akkrediteringsrådet mødes første gang i år den 14. marts, skal de træffe afgørelse om akkreditering af to nye uddannelser og to nye udbud af uddannelser. Nu kan du læse de akkrediteringsrapporter, som afgørelserne træffes på baggrund af.

Fire uddannelsesakkrediteringer er på programmet til årets første møde i Akkrediteringsrådet, der afholdes i marts. På mødet skal rådet træffe afgørelse om to ansøgninger om at oprette nye uddannelser på universiteter. Det drejer sig om en ny kandidatuddannelse i muskoskeletal fysioterapi ved Aalborg Universitet og en diplomingeniøruddannelse i kemi og fødevareteknologi, som Aarhus Universitet har ansøgt om at oprette.

Akkrediteringsrådet skal desuden træffe afgørelse om mulig oprettelse af et nyt udbud af diplomuddannelsen i designledelse ved Designskolen Kolding og et nyt udbud af akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi ved Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde.

Læs de fire akkrediteringsrapporter med indstilling til rådet her

Om akkreditering af nye uddannelser og udbud
Ved en uddannelsesakkreditering vurderer et akkrediteringspanel, om en ny uddannelse eller et nyt udbud lever op til fire kriterier. Forud for akkrediteringen skal uddannelsen eller udbuddet desuden være prækvalificeret og godkendt af uddannelses- og forskningsministeren.

Akkrediteringsrådet kan træffe afgørelse om positiv akkreditering eller afslag. Afgørelsen træffes på baggrund af en akkrediteringsrapport, der er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution i samarbejde med et panel, der er nedsat til den specifikke uddannelsesakkreditering. Rapporten bygger på besøg, interview og dokumentationsmateriale fra uddannelsesinstitutionen.

Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om analyser, publikationer og arrangementer om uddannelse, kvalitet og akkreditering.Akkrediteringsrådets nyhedsbrev


Sofie Gry Laursen

Kontakt