Andet besøg på MARTEC bød på rundvisning og gode diskussioner

01.03.2018 // af Sofie Gry Laursen, Kommunikationsmedarbejder

På to dage fra den 22. til 23. februar mødte akkrediteringspanelet og et team fra Danmarks Akkrediteringsinstitution en bred vifte af repræsentanter fra MARTEC, der dækkede fra direktion til maskinmesterstuderende. Ved en rundvisning besøgte de desuden Skoleskibet Danmark og institutionens fine faciliteter, der ligger spredt rundt i Frederikshavn.

Fra start til slut bød besøget på gode diskussioner med engagerede mødedeltagere fra alle dele af den nordjyske maritime uddannelsesinstitution. Begge dage var samtalerne centreret omkring to audit trails, der skulle give akkrediteringspanelet en dybere indsigt i, hvordan kvalitetsarbejdet ved MARTEC fungerer i praksis.

De to audit trails, der er udvalgt i forbindelse med institutionsakkrediteringen af MARTEC er:

  1. Kvalitetssikring af videngrundlaget for maskinmesteruddannelsen
  2. Sammenhæng, inddragelse og opfølgning i kvalitetssikringssystemet

I afdækningen af det første audit trail var fokus rettet mod, hvordan underviserne systematisk holder sig fagligt ajour med viden fra relevante videnkilder. Dette blev belyst via interview med en uddannelseschef, en uddannelsesleder og FoU-koordinatoren ved MARTEC samt studerende, undervisere og repræsentanter fra to af institutionens tværgående fagmiljøer.

De studerende blev også hørt om, hvordan der bliver fulgt op på studenterevalueringer som led i afdækningen af audit trail 2, mens besøgets anden dag blev indledt med et møde med studenterrepræsentanter fra studienævn og studieråd. Formålet var at belyse, hvordan de studerende involveres i kvalitetsarbejdet på MARTEC.

Sidst men ikke mindst blev sammenhæng i kvalitetssikringssystemet og opfølgning på planer diskuteret ved to møder med direktionen og institutionens HSEQ manager, der var placeret først og sidst i programmet for besøget. Her blev der gået tæt på udvalgte elementer i det relative nye kvalitetssikringssystem. Disse omfattede bl.a. semesterevalueringer, kvalitetsrapporter og inddragelsen af maskinmesteruddannelsens advisory boards.

Foruden den korte periode, som kvalitetssikringssystemet har været i brug, er det desuden kendetegnet ved at gå på tværs af alle institutionens uddannelser. Til trods for tætte snitflader mellem uddannelserne på flere områder, skal akkrediteringspanelet udelukkende basere sine vurderinger på, hvordan kvalitetssikringssystemet fungerer i forhold til MARTEC’s eneste videregående uddannelse, maskinmesteruddannelsen.

Besøget var det andet og sidste i forbindelse med institutionsakkrediteringen af MARTEC. Trådene fra de to besøg og det dokumentationsmateriale, som institutionen har indsendt, vil nu blive samlet i en akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse på baggrund af til oktober.

Se programmet for besøget på MARTEC her

Følg institutionsakkrediteringen af MARTEC her

Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om analyser, publikationer og arrangementer om uddannelse, kvalitet og akkreditering.Akkrediteringsrådets nyhedsbrev


Sofie Gry Laursen

Kontakt