Gode samtaler med afsæt i tre audit trails under andet besøg på DMJX

06.03.2018 // af Sofie Gry Laursen, Kommunikationsmedarbejder

Tre audit trails var omdrejningspunktet, da panelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution var på andet besøg i forbindelse med institutionsakkrediteringen af DMJX. Besøget forløb over tre dage og bød på en rundvisning på campus i Aarhus og gode samtaler med engagerede mødedeltagere fra hele institutionen.

Både rektor og kvalitetschef tog godt imod panelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution, da de ankom til den karakteristiske bunker på Oluf Palmes Allé onsdag morgen den 28. februar. Det var samtidig et gensyn med et gammelt studiested for to af panelets medlemmer, da campus i Emdrup dannede ramme om det første besøg i processen i september måned.

Forude ventede tre begivenhedsrige dage, hvor det skulle belyses, hvordan kvalitetssystemet på DMJX fungerer i praksis via tre udvalgte audit trails:

  1. Kvalitetssikringsprocessen for den enkelte uddannelse: Hvordan identificerer og håndterer DMJX kvalitets- og relevansproblemstillinger på de enkelte uddannelser via forskellige kvalitetssikringsredskaber?
  2. Kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag: Hvordan kvalitetssikrer DMJX de enkelte uddannelsers videngrundlag og undervisernes kompetencer?
  3. Kvalitetssikring af praktikken: Hvordan arbejder DMJX i praksis med kvalitetssikring af praktik?

På besøgets første dag var institutionens samlede kvalitetssystem og kvalitetssikringen af de enkelte uddannelser i fokus for formiddagens samtaler. Her mødtes panelet med både rektor, kvalitetschef, en områdechef og direktøren for Uddannelse og viden samt undervisere og koordinatorer fra uddannelsen i Kommunikation.

Inden frokost fik panelet og Akkrediteringsinstitutionen et spændende indblik i studiemiljøet på campus. Det skete, da en række studerende viste faciliteter, der spændte fra radiostudier til klipperum, frem. Senere på dagen zoomede panelet ind på kvalitetssikringen af videngrundlaget på tre af professionshøjskolens uddannelser. Til det formål mødtes de med engagerede, ledelsesrepræsentanter, undervisere og forskere samt studerende og kursister fra uddannelserne.

De to følgende dage var panelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution rykket til Emdrup. Her var audit trails 1 og 2 i centrum for torsdagens møder med undervisere, koordinatorer og ledelse fra to fagområder og uddannelser samt seks studerende fra professionsbacheloruddannelsen i Medieproduktion og ledelse.

På besøgets sidste dag, fredag den 2. marts, gik panelet tæt på temaer som krav til praktiksteder og dialogen mellem praktiksted og uddannelsen i praktikperioden samt hvordan evalueringer fra de studerende og praktikværterne bruges i sikringen og evalueringen af praktikken på to udvalgte uddannelser. Til det formål var der aftalt møder med både praktikværter, studerende, koordinatorer, undervisere og praktikvejledere samt en områdechef.

Efter et afsluttende møde med højskoleledelsen kunne panelet samle op på indtrykkene fra besøgets møder fredag eftermiddag. Trådene fra de to besøg og det dokumentationsmateriale, som institutionen har indsendt, vil nu blive samlet i en akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse på baggrund af til oktober.

Se programmet for andet besøg på DMJX

Følg institutionsakkrediteringen af DMJX

Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om analyser, publikationer og arrangementer om uddannelse, kvalitet og akkreditering.Akkrediteringsrådets nyhedsbrev


Sofie Gry Laursen

Kontakt