Netværk gik tæt på kobling mellem data og studenterinddragelse

03.04.2018 // af ,

Koblingen mellem studenterinddragelse, uddannelsesudvikling og data var i fokus, da Learning Analytics Netværket mødtes i Bredgade den 20. marts. Mødet var netværkets tredje og bød på interessante oplæg og diskussioner, der også kom omkring behovet for en national strategi for learning analytics i Danmark.

Kort efter middag forrige tirsdag bød områdechef Rune Heiberg Hansen velkommen til knap 30 deltagere i det Learning Analytics Netværk, som Akkrediteringsinstitutionen tog initiativ til sidste forår. I dagens anledning havde de taget turen til Bredgade for at lade sig inspirere af andres erfaringer med at aktivere og inddrage studerende i tilrettelæggelsen af deres eget uddannelsesforløb.

Forude ventede tre timer med spændende oplæg og gode diskussioner, der spændte fra øget ejerskab over egen læring i Viborg til fleksible uddannelsesdesigns i Næstved. Undervejs fik de fremmødte indblik i, hvordan data kan indgå i og understøtte denne type af processer. Sidst på dagen var behovet for en national strategi for learning analytics desuden oppe at vende.

Nyt uddannelsesdesign ser dagens lys
Dagens første oplæg kom fra Torben Kastrup. Han er konstitueret uddannelsesleder for uddannelsen til administrationsbachelor og e-læringskoordinator ved Professionshøjskolen Absalon. Efter en kort introduktion udfoldede han et nyt fleksibelt uddannelsesdesign, der er ved at tage form i det sydsjællandske.

Hidtil har administrationsbachelorstuderende i Næstved haft mulighed for at tage deres uddannelse med enten fysisk fremmøde på campus eller som flipped classroom forløb via e-læring. I fremtiden skal det være op til den enkelte studerende, hvordan fordelingen mellem de to undervisningsformer skal være.

Han fortalte, at undervisningen på uddannelsen inddrager forskellige e-læringsværktøjer og er bygget op omkring workflows af en til to ugers varighed. I selve udviklingen af det nye fleksible uddannelsesdesign, er de studerende løbende blevet involveret. Det er blandt andet sket via hackathons og workshops.

”Ownership of Learning” på jysk
Efter en kort pause tog Claus Grand Bang over. Han er lektor ved uddannelsen til markedsføringsøkonom på Erhvervsakademi Dania i Viborg, hvor han er ansvarlig for et aktuelt forløb for internationale studerende på andet semester af uddannelsen.

Med inspiration fra Holland arbejder han med at styrke de studerendes engagement og ikke mindst deres ejerskab over egen læring. Helt konkret sker det ved, at inddrage dem i udvælgelsen af de emner, der arbejdes med på andet semester.

Trods entusiasme fra de studerendes side, er der endnu ikke været en målbar effekt af forløbet. Claus Grand Bang mangler dog stadig at evaluere såvel de anvendte kilder som niveauet i de studerendes projekter, og han vil fortsat eksperimentere med inddragelse af de studerende i tilrettelæggelsen af undervisningen.

Fra princippapir til national strategi
Dagens sidste oplæg kom fra Kristian Klausen, der er konsulent hos tænketanken DEA. I forlængelse af Learning Analytics Netværkets seminar i januar, hvor der blev udarbejdet et princippapir for learning analytics i en dansk kontekst, ville han gerne diskutere behovet for en national strategi på området.

Som oplæg til en afsluttende diskussion om, hvorvidt der er behov for en national strategi for learning analytics, og hvad den i så fald skal indeholde, skitserede han, hvilke udfordringer DEA ser i forhold til en hensigtsmæssig implementering af learning analytics på det videregående uddannelsesområde i Danmark. Herunder slog han fast, at en national strategi kunne bidrage til at sætte en ramme for såvel de teknologiske og de etiske muligheder og begrænsninger som de politiske betingelser i den proces.