Veloverstået andet besøg på EAL bragte panelet forbi både Odense og Vejle

27.02.2018 // af Sofie Gry Laursen, Kommunikationsmedarbejder

Andet besøg i forbindelse med institutionsakkrediteringen af Erhvervsakademiet Lillebælt bød på gode samtaler med engagerede studerende, undervisere og ledelse. På tre dage fra den 20. til 22. februar tog panelet og et team fra Danmarks Akkrediteringsinstitution et spadestik dybere i afdækningen af EAL's kvalitetsarbejde med afsæt i fire audit trails.

Under besøget var der et gennemgående fokus på, hvordan erhvervsakademiets kvalitetssystem fungerer på tværs af de to campusser på udbudsniveau. Derudover var der på forhånd udvalgt audit trails, som akkrediteringspanelet ville dykke ned i for at afdække, hvordan kvalitetsarbejdet ved EAL fungerer i praksis:

  1. Kvalitetssikring af uddannelsernes relevans
  2. Kvalitetssikring af uddannelsernes videngrundlag
  3. Kvalitetssikring af uddannelsernes niveau og progression
  4. Kvalitetssikring af gennemførsel og frafald

Det skete via en møderække med repræsentanter fra alle dele af organisationen, der blev skudt i gang, da prorektor og den kvalitetsansvarlige ved EAL bød akkrediteringspanelet og teamet fra Danmarks Akkrediteringsinstitution til campus i Odense tirsdag morgen.

Efter et kort møde med ledelsen ved EAL ventede et tætpakket program, hvor kvalitetssikringen af uddannelsernes videngrundlag var i fokus for de første tre møder, før blikket efter en velanrettet frokost blev rettet mod sikringen af uddannelsernes relevans. I løbet af dagen blev der talt med både en uddannelsesdirektør, uddannelseschefer og videncenterchefer såvel som undervisere, studerende, repræsentanter fra uddannelsesudvalg og interne samt eksterne praktikvejledere.

På anden dag i Odense var der atter samtaler med repræsentanter fra alle led af organisationen på programmet fra tidlig morgen til sen formiddag. Kvalitetssikringen af uddannelsernes niveau og progression var omdrejningspunktet for formiddagens møder, før fokus efter frokost rykkede til erhvervsakademiets arbejde med at gennemførsel og frafald. Begge temaer blev belyst via møder med studerende, undervisere og uddannelseschefer fra uddannelser og universer, der var udvalgt på forhånd.

Torsdag gik turen til EAL’s campus i Vejle. Her ventede en formiddag med fokus på relevans, gennemførsel og frafald via møder med campuschefen og udvalgte uddannelseschefer, undervisere og studerende. Da det var første gang, at akkrediteringspanelet besøgte campus i Vejle, var der også lagt en rundvisning af to internationale studerende fra serviceøkonomuddannelsen ind før panelets afsluttende møde med direktionen og opsamling.

I den kommende tid vil ekspertpanelet og teamet af akkrediteringskonsulenterne samle op på indtrykkene fra de to besøg ved EAL og sammenholde med erhvervsakademiets selvevalueringsrapport. Det vil danne grundlag for den akkrediteringsrapport, som Akkrediteringsrådet skal træffe afgørelse om institutionsakkreditering af EAL på baggrund af. Det sker ved rådsmødet den 5. oktober efter, at rapporten har været i høring ved EAL.

Se programmet for andet besøg ved EAL her

Følg institutionsakkrediteringen af EAL her

Abonnér på nyhedsbrev
X

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyt om analyser, publikationer og arrangementer om uddannelse, kvalitet og akkreditering.Akkrediteringsrådets nyhedsbrev


Sofie Gry Laursen

Kontakt