– University College Nordjylland

Sidst opdateret: 07.12.2017


Panelet

 • Jens Oddershede (formand), dr.scient., tidligere rektor for Syddansk Universitet i perioden 2001-14. Jens Oddershede har været formand for Danske Universiteter i perioden 2005-14 og har varetaget en lang række bestyrelses- og udvalgsposter i og uden for universitetsverdenen. Bl.a. er han af uddannelses- og forskningsministeren udpeget som formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Jens Oddershede varetog i 2016 opgaven som panelformand ved institutionsakkrediteringen af VIA University College.
 • Solveig Cornér, magister i voksenpædagogik og Ph.D-student. Solveig Cornér har i flere år deltaget i planlægningen af kvalitetssikringsarbejdet på Helsinki Universitet, og arbejder aktuelt som ekspert i universitetets afdeling for ledelse og administration. Solveig har stor erfaring med ekstern kvalitetssikring; hun har deltaget i institutionsakkrediteringen af Syddansk Universitet i 2014 og en række auditeringer for akkrediteringsinstitutionen NOKUT i Norge, bl.a. af Bergen Arkitekthögskole, Universitetet i Stavanger samt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, samt været både panelmedlem og projektleder ved auditeringer af videregående uddannelsesinstitutioner i Finland for akkrediteringsinstitutionen FINEEC.
 • Björn Broström, Professor of Business, rektor ved Högskolan i Borås siden 2011. Bjørn Brorström er tidligere institutleder og professor ved School of Public Administration (SPA) på University of Göteborg, og stod bl.a. bag etableringen af forskningsinstituttet Kommunalforskning i Västsverige.  Broström har i sin tid på SPA deltaget i flere akkrediteringer af forvaltningsuddannelser, udført i regi af akkrediteringsorganisationen European Association for Public Administration Accreditation.
 • Martin Tinning, master of public governance, læreruddannet, skole- og familiechef i Rudersdal Kommune. Martin Tinning har erfaring med arbejde med kvalitetssikring fra et aftagerperspektiv fra bl.a. formandsposten for uddannelsesudvalget for læreruddannelsen på Professionshøjskolen UCC.
 • Helle Yndgaard Storm, studerende på sygeplejerskeuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol. Helle har erfaring med kvalitetssikring gennem deltagelse i Sygeplejestuderendes Landssammenslutnings (SLS) lokalbestyrelse, Sygeplejestuderendes Råd, uddannelsesudvalg og Studenterrådet Metropol. Fra juli 2016 til juli 2017 er hun national formand for SLS.

Til toppen

Selvevalueringsrapport

UCN har indsendt sin selvevalueringsrapport, og dermed er institutionsakkrediteringen af institutionen formelt sat i gang.

Selevalueringsrapporten kan læses her.


Projektleder

Birgitte Thomsen

Chefkonsulent

 • Tlf:       7231 8842
 • Mobil:  7231 8842
 • bir@akkr.dk

Team

Gunilla Bjørk Valsted

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 9804
 • Mobil:  7231 9804
 • gbv@akkr.dk

Hanne Maria Elsnab

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 8836
 • Mobil:  7231 8836
 • hma@akkr.dk

Sebastian Tue Pedersen Ove

Projektmedarbejder

 • Tlf:       72 31 88 30
 • Mobil:  72 31 88 30
 • stpo@akkr.dk
Til toppen

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 6. november 2017

1. besøg: 16. januar 2018 - 17. januar 2018

2. besøg: Medio maj 2018 -

Høring, rapport: Medio november 2018 - December 2018

Rådsmøde: 14. marts 2019

Til toppen

University College Nordjylland (UCN)

Hjemmeside: University College Nordjylland (UCN)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk

Til toppen