– University College Nordjylland

Sidst opdateret: 20.03.2018


1. Besøg

Veloverstået første besøg på UCN bød på interessante samtaler

Rektoratet ved University College Nordjylland (UCN) bød velkommen, da et ekspertpanel og et team af konsulenter fra Danmarks Akkrediteringsinstitution ankom til campus på Selma Lagerløfs Vej tirsdag morgen den 16. januar. Forude lå to dage, hvor de skulle mødes med repræsentanter fra alle dele af organisationen. I samtalerne var UCN’s valg af lokal metodefrihed inden for centralt fastlagte rammer for kvalitetsarbejdet et gennemgående tema.

Besøget var det første af to i forbindelse med institutionsakkrediteringen af UCN. Tidligere i processen har den nordjyske professionshøjskole indsendt en selvevalueringsrapport. Med besøget fik panelet lejlighed til at spørge ind til den og få et fyldigere overblik over, hvordan kvalitetsarbejdet på UCN er organiseret og se eksempler på, hvordan det udføres i praksis.
Den første dag bød på møder med rektoratet efterfulgt af kvalitetschefen og medarbejdere fra UCN’s kvalitetskontor. Her blev kvalitetssikringspolitikken og dens forankring samt målene for kvalitetssikringssystemet belyst fra forskellige vinkler. Inden frokost var der desuden afsat en time til et møde med otte studerende fra forskellige uddannelser og campusser. Fokus for dette møde var blandt andet, hvordan de studerende inddrages i kvalitetssikringen af deres uddannelse.

Eftermiddagen blev indledt med møder med institutionens uddannelseschefer, som tilsammen varetager ansvaret for grunduddannelserne, og den ansvarlige chef for efter- og videreuddannelserne. Herefter fulgte tre møder med henholdsvis forskningsdirektøren, der har ansvar for institutionens FoU-arbejde, bestyrelsen og udvalgte eksterne interessenter.
På besøgets anden dag var kvalitetssikringssystemets anvendelse og opfølgning i fokus. Det blev belyst via samtaler med udvalgte ledere af lokale udbud og undervisere med særlig indsigt i kvalitetsarbejdet samt en række chefer for nogle af institutionens fællesfunktioner.

Onsdag eftermiddag blev besøget rundet af ved afsluttende møde med rektoratet og kvalitetschefen. På baggrund af samtalerne og indtrykkene fra besøget vil der nu blive udvalgt en række tematikker (audit trails), som ekspertpanelet og konsulenterne fra Danmarks Akkrediteringsinstitution vil dykke ned i, når de igen besøger UCN i Aalborg til maj. Her vil de desuden besøge flere af UCN’s i alt seks campusser.

Se programmet for besøget på UCN her

Til toppen

Panelet

 • Jens Oddershede (formand), dr.scient., tidligere rektor for Syddansk Universitet i perioden 2001-14. Jens Oddershede har været formand for Danske Universiteter i perioden 2005-14 og har varetaget en lang række bestyrelses- og udvalgsposter i og uden for universitetsverdenen. Bl.a. er han af uddannelses- og forskningsministeren udpeget som formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Jens Oddershede varetog i 2016 opgaven som panelformand ved institutionsakkrediteringen af VIA University College.
 • Solveig Cornér, magister i voksenpædagogik og Ph.D-student. Solveig Cornér har i flere år deltaget i planlægningen af kvalitetssikringsarbejdet på Helsinki Universitet, og arbejder aktuelt som ekspert i universitetets afdeling for ledelse og administration. Solveig har stor erfaring med ekstern kvalitetssikring; hun har deltaget i institutionsakkrediteringen af Syddansk Universitet i 2014 og en række auditeringer for akkrediteringsinstitutionen NOKUT i Norge, bl.a. af Bergen Arkitekthögskole, Universitetet i Stavanger samt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, samt været både panelmedlem og projektleder ved auditeringer af videregående uddannelsesinstitutioner i Finland for akkrediteringsinstitutionen FINEEC.
 • Björn Broström, Professor of Business, rektor ved Högskolan i Borås siden 2011. Bjørn Brorström er tidligere institutleder og professor ved School of Public Administration (SPA) på University of Göteborg, og stod bl.a. bag etableringen af forskningsinstituttet Kommunalforskning i Västsverige.  Broström har i sin tid på SPA deltaget i flere akkrediteringer af forvaltningsuddannelser, udført i regi af akkrediteringsorganisationen European Association for Public Administration Accreditation.
 • Martin Tinning, master of public governance, læreruddannet, skole- og familiechef i Rudersdal Kommune. Martin Tinning har erfaring med arbejde med kvalitetssikring fra et aftagerperspektiv fra bl.a. formandsposten for uddannelsesudvalget for læreruddannelsen på Professionshøjskolen UCC.
 • Helle Yndgaard Storm, studerende på sygeplejerskeuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol. Helle har erfaring med kvalitetssikring gennem deltagelse i Sygeplejestuderendes Landssammenslutnings (SLS) lokalbestyrelse, Sygeplejestuderendes Råd, uddannelsesudvalg og Studenterrådet Metropol. Fra juli 2016 til juli 2017 er hun national formand for SLS.

Til toppen

Selvevalueringsrapport

UCN har indsendt sin selvevalueringsrapport, og dermed er institutionsakkrediteringen af institutionen formelt sat i gang.

Selevalueringsrapporten kan læses her.


Projektleder

Birgitte Thomsen

Chefkonsulent

 • Tlf:       7231 8842
 • Mobil:  7231 8842
 • bir@akkr.dk

Team

Gunilla Bjørk Valsted

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 9804
 • Mobil:  7231 9804
 • gbv@akkr.dk

Hanne Maria Elsnab

Specialkonsulent

 • Tlf:       7231 8836
 • Mobil:  7231 8836
 • hma@akkr.dk

Sebastian Tue Pedersen Ove

Projektmedarbejder

 • Tlf:       72 31 88 30
 • Mobil:  72 31 88 30
 • stpo@akkr.dk
Til toppen

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 6. november 2017

1. besøg: 16. januar 2018 - 17. januar 2018

2. besøg: Medio maj 2018 -

Høring, rapport: Medio november 2018 - December 2018

Rådsmøde: 14. marts 2019

Til toppen

University College Nordjylland (UCN)

Hjemmeside: University College Nordjylland (UCN)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk

Til toppen