– Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Sidst opdateret: 06.02.2018


1. Besøg

Humøret var højt og sensommersolen brød frem imellem regnbygerne over Emdrup, da et ekspertpanel og Akkrediteringsinstitutionen var på det første besøg i forbindelse med institutionsakkrediteringen af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole den 19. og 20 september.

Inden ankomsten havde ekspertpanelet fået et godt indblik i institutionens kvalitetssikringssystem på papiret fra en velstruktureret og godt formidlet selvevalueringsrapport, som Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) indsendte før sommerferien. Nu var det tid til at se på det i praksis.

Fra tirsdag morgen til onsdag eftermiddag var der lagt et stramt program, hvor en velforberedt kvalitetschef var med på sidelinjen fra start til slut. Undervejs fik ekspertpanelet lejlighed til at møde repræsentanter fra alle dele af organisationen fra rektor, højskoleledelse og områdechefer over faglige koordinatorer og praktikvejledere til undervisere og studerende. Der var ligeledes lagt et møde ind med medlemmer af uddannelsesudvalg og advisory boards samt et med en række praktikværter.

I løbet af besøget kom ekspertpanelet også rundt på campus, der summede af liv blot få uger efter studie- og semesterstart. Undervejs kom de blandt andet ind i et undervisningslokale, hvor en gruppe studerende netop var gået i gang med at fremlægge en eksamensopgave. Underviseren greb hurtigt ind og viste venligt men resolut gruppen ud.

Når ekspertpanelet og teamet fra Akkrediteringsinstitutionen besøger DMJX næste gang i det nye år, kommer de både til Aarhus og Emdrup. Her vil de dykke dybere ned i en række tematikker, der bliver taget ud som audit trails på baggrund af denne uges besøg.

Se programmet for første besøg på DMJX her

Til toppen

Panelet

 • Formand: Nikolaj Lubanski, Ph.D. i sociologi. I perioden 2009-2012 har Nikolaj Lubanski arbejdet på Professionshøjskolen Metropol, som hhv. prorektor og direktør for forskning og udviklingsafdelingen. Han har i en periode været direktør for Danmarks Forvaltningshøjskole, hvor han var direktør for institutionens Center for Ledelse. Pt. er han direktør for Talent Attraction hos Copenhagen Capacity. Nikolaj Lubanski har tidligere medvirket i institutionsakkrediteringen af professionshøjskolen UC Syd og er medlem af Uddannelse- og Forskningsministeriets Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser.
 • Troels Mylenberg, uddannet journalist og har siden 2011 været chefredaktør på Fyns Amt Avis. Fra 2017 overtager han ligeledes chefredaktørposten på Jysk Fynske Medier. Troels Mylenberg har været leder af journalistuddannelsen på Syddansk Universitet samt forstander på Vallekilde Højskole. Hertil har han været ansat som journalist og redaktør på Weekendavisen, Berlingske Tidende, Ekstra Bladet, Dagbladet Dagens og Fyens Stiftstidende.
 • Johann Roppen, Ph.D. i journalistik og medievidenskab og har siden 2015 været rektor ved Høgskulen i Volda. Johann Roppen har arbejdet som journalist på Vikebladet og været hhv. rådgiver og seniorrådgiver i medietilsynet samt Center for Forskning og Udvikling ved Høgskulen i Volda. Hertil er han norsk repræsentant i mediestøtteudvalget i Danmark, som er nedsat af kulturministeren, og har tidligere været en del af det norske mediestøtteudvalg.
 • Steen Steensen, Ph.D. i kommunikation og mediestudier og har siden 2015 været leder ved institut for journalistik og mediefag på Høgskolen i Oslo og Akershus. Sten Steensen forsker og underviser i featurejournalistik, multimedier, undersøgende journalistik og forskningsmetode. Han er redaktør på Norsk Medietidsskrift, som henvender sig til forskere og andre interessenter inden for medieforskning. Hertil har han været ansat som journalist på VG Schibsted Media Group og Adgerposten.
 • Inge Bech, lærerstuderende ved VIA university college 2015-2019. Inge Bech har siddet i de studerendes råd ved læreruddannelsen i Skive siden studiestart, hvor hun i 2016 blev valgt som næstformand. I 2016 blev hun valgt som formand for de studerendes råd for hele VIA og har siden siddet i VIAs bestyrelse. Inge Bech har været med til at etablere studenterforum UC, der er et studenterpolitisk organ for alle professionshøjskolestuderende.

Til toppen

Selvevalueringsrapport

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole indsendte i juni 2017 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

Vibeke Fahlén

Chefkonsulent

 • Tlf:       7231 8813
 • Mobil:  7231 8813
 • vfa@akkr.dk

Team

Caroline Tygstrup Greiffenberg

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 8849
 • Mobil:  7231 8849
 • ctg@akkr.dk

Marie Bjerresgaard Hjort

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 8821
 • Mobil:  7231 8821
 • mbhj@akkr.dk

Simon Haugaard Corydon

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 9801
 • Mobil:  7231 9801
 • shco@akkr.dk

Sebastian Tue Pedersen Ove

Projektmedarbejder

 • Tlf:       72 31 88 30
 • Mobil:  72 31 88 30
 • stpo@akkr.dk
Til toppen

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 25. juni 2017

1. besøg: 19. - 20. september 2017

2. besøg: 28. februar - 2. marts 2018

Høring, rapport: Uge 23 - 26 2018 (ikke endeligt fastlagt)

Rådsmøde: 5. oktober 2018

Til toppen

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) er en professionshøjskole med campusser i Aarhus og Emdrup ved København. Institutionen udbyder seks professionsbacheloruddannelser: Journalistik, Fotojournalistik, Kommunikation, Medieproduktion og Ledelse, TV- og Medietilrettelæggelse samt Visuel Kommunikation. Derudover udbyder DMJX fire uddannelser på bachelor- og kandidatniveau i samarbejde med Aarhus Universitet samt kompetencegivende videreuddannelse målrettet kommunikations- og mediebranchen.

Kilde: dmjx.dk

Hjemmeside: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX)

Sprog: Akkrediteringen foretages på dansk

Til toppen