- Erhvervsakademi Dania

Sidst opdateret: 08.05.2017


Panelet

 • Agi Csonka (formand), adm. direktør SFI, Det Nationale Forskningscenter for velfærd siden 2013. Uddannet cand.phil. ph.d. i ledelse og organisation, Københavns Universitet. Tidligere direktør for EVA, Danmarks Evalueringsinstitut 2007-2013, hvor hun har arbejdet med evaluering og kvalitetsudvikling på uddannelsesområdet. Afdelingschef i Koncern HR hos TDC 2003-2007. 2000-2002 Business manager, Rambøll Management Consulting. Formand for Rådet for Børns Læring, som rådgiver undervisningsministeren om kvalitetsudvikling på dagtilbuds- og skoleområdet. Agi Csonka bestrider desuden flere poster i centrale råd og nævn.
 • Bjørn J. Monstad, afdelingsdirektør på Universitetet i Agder. Tidligere rektor ved Kristiansand Lærerhøgskole og har faglig baggrund inden for det pædagogiske område. Bjørn Monstad har medvirket som ekspert i forbindelse med evalueringer i regi af den norske akkrediteringsinstitution, NOKUT, herunder evaluering af kvalitetssikringssystemerne på Universitetet i Tromsø, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Oslo, kunstfaghøjskoler og Højskolen Kristiania, hvor de sidstnævnte har lighedstræk med de danske erhvervsakademier. Bjørn Monstad har været medlem af akkrediteringspanelet for institutionsakkrediteringen af University College Sjælland (UCSJ).
 • Bjørn Solheim, Høgskolelektor, cand. merc, ved Institut for økonomi, jura og markedsføring og tidligere Institutleder (10 år) ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Bjørn Solheim har været sagkyndigt panelmedlem i flere akkrediteringer af fagskoleudbud på det handels- og økonomiske område i regi af NOKUT. Ved HSN har han arbejdet med faglig og pædagogisk udvikling inden for de økonomisk/administrative studier. Bjørn Solheim har deltaget i udviklingsarbejde i forbindelse med lovreformer og udvikling af flere netstudier på bachelorniveau, som han også har været faglig ansvarlig for. Han er forfatter til lærerbøger om driftsregnskab og budgettering, der bruges på mange høgskoler i Norge.
 • Per Gotfredsen, civiløkonom, økonomidirektør Firmafon Aps og tidligere ansat i Dansk Erhverv 1992 til 2011 som bl.a. direktør for områderne erhvervsudvikling, forskning og videregående uddannelse, arbejdsmarkedspolitik, erhvervsuddannelse og voksen- og efteruddannelse. Per Gotfredsen er formand for bestyrelsen for Erhvervsskolen Nordsjælland og er medlem af Advisory Board for Copenhagen Business School. Per Gotfredsen har bestridt flere poster i centrale råd og udvalg vedrørende uddannelse, vækst og erhvervsudvikling. Siden 2010 har Per Gotfredsen fungeret som beskikket censor for akademi- og professionsbacheloruddannelser inden for økonomi, ledelse, merkantil, entrepreneurship mv.
 • Sissel Møller Jelstrup, studerende på finansøkonomuddannelsen ved Cphbusiness i København. Hun er aktiv i studenterorganisationen Cphbusiness students. Gennem sit engagement på studiet har Sissel Møller Jelstrup medvirket i en række møder og arrangementer for kommende studerende, alumner og øvrige interessenter, hvor hun har bidraget med viden om uddannelsen og Cphbusiness som uddannelsesinstitution.

Til toppen

Selvevalueringsrapport

Erhvervsakademi Dania indsendte i april 2017 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

Henrik Pedersen

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 8829
 • Mobil:  7231 8829
 • hnr@akkr.dk

Team

David Metz

Specialkonsulent

 • Tlf:       7231 8817
 • Mobil:  7231 8817
 • davm@akkr.dk

Jakob Grandjean Bamberger

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 9803
 • Mobil:  7231 9803
 • jgb@akkr.dk

Vicki Clausen

Projektmedarbejder

 • Tlf:       72318818
 • Mobil:  72318818
 • vic@akkr.dk
Til toppen

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: April 2017

1. besøg: 21. - 22. juni 2017

2. besøg: 31. oktober - 3. november 2017

Høring, rapport: Marts 2018 (dato ikke endeligt fastlagt) -

Rådsmøde: Juni 2018

Til toppen

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Dania blev officielt indviet 1. januar 2009 og udbyder videregående uddannelser samt efteruddannelser i Grenaa, Hadstem, Hobro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg.

Institutionen udbyder i alt 21 korte videregående uddannelser inden for områderne Business, Sundhed, Oplevelse, IT, Marketing, Teknologi og Administration, og har aktuelt 2.500 fuldtidsstuderende, hvoraf 300 er internationale studerende, samt 2.700 studerende på efter- og videreuddannelser (maj 2016).

Kilde: eadania.dk

Hjemmeside: Erhvervsakademi Dania

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk

Til toppen