- Erhvervsakademiet Lillebælt

Sidst opdateret: 07.08.2017


Panelet

 • Formand: Inge Mærkedahl er chefkonsulent i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hun er tidligere styrelsesdirektør i Uddannelses- og Forskningsministeriet bl.a. i Styrelsen for videregående uddannelser i perioden 2006-2015. Før hun kom til UFM har hun bl.a. været direktør for Danmarks Forvaltningshøjskole og direktør i arbejdsmarkedsstyrelsen samt forskningschef i SFI. Inge Mærkedahl har bl.a. siddet i Erhvervsakademirådet og været formand for Rådet for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser. Inge Mærkedahl er oprindeligt uddannet cand.phil. i samfundsfag.
 • Ernst Sundt er rektor ved Noroff Høyskole. Sundt var med i grundlæggelsen af Noroff som højskole og fagskole og har arbejdet på Noroff som administrativ leder, studieleder, teknisk ansvarlig og vicerektor. Han har en mastergrad i datateknik og har undervist i og udviklet uddannelsesforløb i it-tekniske fag på både fagskole og højskoleniveau. Han har også været fagansvarlig for flere uddannelser ved Noroff.
 • Martin Lauth er direktør i Business Education & Entrepreneurship International, der rådgiver om erhvervsrettet forskning og uddannelse, entreprenørskab samt internationalisering. Han har arbejdet over 20 år i banksektoren og været ekstern lektor og censor ved CBS og universiteterne i over 30 år. Martin Lauth var i 1993-2001 direktør for TietgenSkolen i Odense, og 2002 - 09 adm. direktør for FUHU og DEA (nu Danish Society for Education and Business). Han har været medlem af en række udvalg og advisory boards om videncentre, service management, internationalisering og entreprenørskab. Lauth har desuden været medlem af flere råd om videregående uddannelser, senest Uddannelses- og Forskningsministeriets råd for videregående uddannelse, ligesom han har været medlem af flere evalueringspaneler. Han er uddannet cand.merc. fra CBS og MBA fra University of Wisconsin-Madison.
 • Karin Fogelberg er uddannelsesleder ved læreruddannelsen på Göteborgs Universitet. Hun har bred erfaring med opfølgning og udvikling af kvalitet på uddannelser på Göteborgs Universitet, herunder universitetets kvalitetssikringspolitik. Fogelberg er doktor i journalistik og massekommunikation.
 • Merlina Xhaferi er studerende på professionsbacheloruddannelsen i finans på IBA Erhvervsakademi Kolding. Hun er desuden studenterrepræsentant i erhvervsakademiets bestyrelse.

Til toppen

Selvevalueringsrapport

Erhvervsakademiet Lillebælt indsendte i juni 2017 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

Ditte Strandbygaard

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 8805
 • Mobil:  7231 8805
 • dsj@akkr.dk

Team

Ina Jakobine Madsen

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       72318837
 • Mobil:  72318837
 • ijm@akkr.dk

Morten Strand

Projektmedarbejder

 • Tlf:       7231 9805
 • Mobil:  7231 9805
 • most@akkr.dk
Til toppen

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 25. juni 2017

1. besøg: 25. september - 27. september 2017

2. besøg: 20. februar - 22. februar 2018

Høring, rapport: Uge 23 - Uge 26

Rådsmøde: Oktober 2018

Til toppen

Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL)

Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) blev etableret i 2009 og huser i dag 4.200 studerende fordelt på 32 videregående uddannelser i Odense og Vejle.

EAL udbyder både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser inden for syv områder: Finans og økonomi, Events, oplevelse og turisme, Multimedie og IT, Byggeri, Salg, marketing og forretningsudvikling, Teknologi, energi og logistik samt Laboratorie, jordbrug og proces.

På efter- og videreuddannelsesområdet udbydes både akademi- og diplomuddannelser samt jobrettede 6-ugers forløb, virksomhedssamarbejder og online studier/blended learning.

Kilde: eal.dk

 

Hjemmeside: Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk

Til toppen