– Erhvervsakademiet Lillebælt

Sidst opdateret: 30.01.2018


1. Besøg

Engageret ledelse og medarbejdere samt et skarpt eksternt blik under første besøg på EAL
Gode samtaler, der spændte vidt fra KUK-konferencer til videngrundlagsrapporter, var på programmet, da Danmarks Akkrediteringsinstitution og et ekspertpanel besøgte Erhvervsakademiet Lillebælt den 26. og 27. september. Her blev de mødt af en åben og engageret ledelse samt engagerede medarbejdere på institutionens flotte nye campus i Odense.

Både rektor, prorektor og erhvervsakademiets kvalitetsansvarlige var mødt op for at tage godt imod, da akkrediteringsteamet og panelet ankom til campus i Odense tirsdag morgen. Det var startskuddet til en dag fyldt med indtryk og gode samtaler med afsæt i den selvevalueringsrapport, som erhvervsakademiet indsendte før sommerferien.

Først på dagen var der lagt tre møder ind med repræsentanter fra den øverste ledelse, kvalitetsenheden og uddannelseschefer fra erhvervsakademiets otte uddannelsesuniverser samt uddannelseslederen for universet Ledelse og Efteruddannelse. Efter en velanrettet frokost var det tid til et mere uddannelsesnært fokus. Her fik panelet og akkrediteringsteamet lejlighed til at mødes med en række fagkoordinatorer, repræsentanter fra viden- og udviklingscentre og ikke mindst de studerende.

Inden panelet rundede af for første besøgsdag viste to studerende rundt i de indbydende rammer, hvor de organiske materialer og farver skabte en god akustik og ro i den store indgangshal. Undervejs blev de multimediedesignstuderendes ’green room’ blandt andet vist stolt frem. De to studerende viste også rundt i deres ’beer box’, der er de studerendes hus. Her er der et inkubatormiljø til studerende med iværksætterdrømme på første sal og en bar med billardborde i stueetagen.

På anden dag var blikket rettet mod erhvervsakademiets samspil med omverden. Her mødtes panelet og akkrediteringskonsulenterne med blandt andet praktikkoordinatorer og eksterne praktikvejledere såvel som projektansvarlige undervisere og eksterne vejledere ved de studerendes virksomhedsprojekter. Det blev fulgt op af møder med en række af de eksterne eksperter, der har deltaget ved uddannelsesevalueringer på erhvervsakademiet og eksterne medlemmer af uddannelsesudvalg.

Før panelet og akkrediteringsteamet takkede af onsdag eftermiddag var der tid til samtaler med bestyrelse og direktion. På baggrund af samtalerne under besøget bliver der udvalgt en række særlige områder og tematikker, der vil blive dykket længere ned i som audit trails ved det andet og sidste institutionsbesøg til februar. Her ser panelet frem til også at besøge Erhvervsakademiet Lillebælts campus i Vejle.

Se programmet for første besøg på EAL her

Til toppen

Panelet

 • Formand: Inge Mærkedahl er tidligere styrelsesdirektør i Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM), bl.a. direktør i Forsknings- og innovationsstyrelsen fra 2006-2011. Før hun kom til UFM har hun bl.a. været direktør for Danmarks Forvaltningshøjskole og direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen samt forskningschef i SFI. Inge Mærkedahl har derudover bl.a. siddet i Erhvervsakademirådet og været formand for Rådet for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser. Inge Mærkedahl er oprindeligt uddannet cand.phil. i samfundsfag.
 • Ernst Sundt er rektor ved Noroff Høyskole. Sundt var med i grundlæggelsen af Noroff som højskole og fagskole og har arbejdet på Noroff som administrativ leder, studieleder, teknisk ansvarlig og vicerektor. Han har en mastergrad i datateknik og har undervist i og udviklet uddannelsesforløb i it-tekniske fag på både fagskole og højskoleniveau. Han har også været fagansvarlig for flere uddannelser ved Noroff.
 • Martin Lauth er direktør i Business Education & Entrepreneurship International, der rådgiver om erhvervsrettet forskning og uddannelse, entreprenørskab samt internationalisering. Han har arbejdet over 20 år i banksektoren og været ekstern lektor og censor ved CBS og universiteterne i over 30 år. Martin Lauth var i 1993-2001 direktør for TietgenSkolen i Odense, og 2002 - 09 adm. direktør for FUHU og DEA (nu Danish Society for Education and Business). Han har været medlem af en række udvalg og advisory boards om videncentre, service management, internationalisering og entreprenørskab. Lauth har desuden været medlem af flere råd om videregående uddannelser, senest Uddannelses- og Forskningsministeriets råd for videregående uddannelse, ligesom han har været medlem af flere evalueringspaneler. Han er uddannet cand.merc. fra CBS og MBA fra University of Wisconsin-Madison.
 • Karin Fogelberg er uddannelsesleder ved læreruddannelsen på Göteborgs Universitet. Hun har bred erfaring med opfølgning og udvikling af kvalitet på uddannelser på Göteborgs Universitet, herunder universitetets kvalitetssikringspolitik. Fogelberg er doktor i journalistik og massekommunikation.
 • Merlina Xhaferi er studerende på professionsbacheloruddannelsen i finans på IBA Erhvervsakademi Kolding. Hun er desuden studenterrepræsentant i erhvervsakademiets bestyrelse.

Til toppen

Selvevalueringsrapport

Erhvervsakademiet Lillebælt indsendte i juni 2017 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

Ditte Strandbygaard

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 8805
 • Mobil:  7231 8805
 • dsj@akkr.dk

Team

Kristian Frisk

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 8822
 • Mobil:  7231 8822
 • krf@akkr.dk

Josefine Hesse

Projektmedarbejder

 • Tlf:       72 31 98 07
 • Mobil:  72 31 98 07
 • johe@akkr.dk
Til toppen

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 25. juni 2017

1. besøg: 25. september - 27. september 2017

2. besøg: 20. februar - 22. februar 2018

Høring, rapport: Uge 23 - Uge 26

Rådsmøde: 5. oktober 2018

Til toppen

Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL)

Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) blev etableret i 2009 og huser i dag 4.200 studerende fordelt på 32 videregående uddannelser i Odense og Vejle.

EAL udbyder både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser inden for syv områder: Finans og økonomi, Events, oplevelse og turisme, Multimedie og IT, Byggeri, Salg, marketing og forretningsudvikling, Teknologi, energi og logistik samt Laboratorie, jordbrug og proces.

På efter- og videreuddannelsesområdet udbydes både akademi- og diplomuddannelser samt jobrettede 6-ugers forløb, virksomhedssamarbejder og online studier/blended learning.

Kilde: eal.dk

Hjemmeside: Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk

Til toppen