– Erhvervsakademi MidtVest

Sidst opdateret: 08.09.2017


1. Besøg

Den 13. og 14. juni 2017  var akkrediteringspanelet og Danmarks Akkrediteringsinstitution på første besøg på Erhvervsakademi MidtVest. Her bød en velforberedt rektor og kvalitetschef velkommen, og på en rundvisning kunne oplagte studerende fortælle interessante historier om de mange kunstværker, der pryder erhvervsakademiets campus i Herning. Trods eksamenstravlhed var besøget præget af god stemning, engagement og dialog.

Formålet med besøget var at opnå en bedre forståelse for kvalitetssikringssystemet på EAMV. Derfor mødtes panelet og Akkrediteringsinstitutionens medarbejdere med både bestyrelse, rektor, kvalitetschef og fire uddannelseschefer samt øvrige repræsentanter fra erhvervsakademiets ledelse. Derudover var der indlagt møder med bl.a. studerende, undervisere og eksterne interessenter. Under møderne var der mulighed for at stille uddybende spørgsmål til EAMV’s selvevalueringsrapport.

Se programmet for besøget her

Til toppen

Panelet

 • Formand: Ulla Koch, tidligere rektor for University College Sjælland. Ulla Koch er bestyrelsesformand for VUC Vestsjælland Syd og formand for certificeringsrådet, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som står for at certificere uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau (den offentlige lederuddannelse). Hun har tidligere været formand for flere udvalg under Danske Professionshøj-skoler, bl.a. det uddannelsespolitiske udvalg og det forskningspolitiske udvalg. Derudover har Ulla Koch været medlem af Vækstforum Sjælland. Ulla Koch er uddannet cand.scient. i biologi og geografi fra Københavns Universitet. Ulla Koch var medlem af det akkrediteringspanel, der var tilknyttet akkrediteringen af SIMAC.
 • Kari Nordskogen, rektor på Fagskolen Innlandet, Norges største offentlige fagskole, der tilbyder uddannelser indenfor bygge og anlæg, helse og forplejning, teknik og produktion, datateknik, elektro, landbrug, logistik samt økonomi og ledelse. Kari Nordskogen er uddannet civilingeniør.
 • Karina Mernøe, Head of Training and Development hos Nordea. Parallelt med sit arbejde hos Nordea sidder Karina Mernøe i uddannelsesudvalget for programområdet Økonomi og Finans på Cphbusiness. Derudover Sidder hun i kompetenceudvalget hos Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Udvalget er et forberedende og konsultativt organ for FA’s bestyrelse, og behandler praktiske og operationelle problemstillinger på det uddannelsespolitiske område for hele finanssektoren.
 • Camilla Lindmark, kvalitetskoordinator for uddannelse og forskning ved Luleå Tekniska Universitet i Sverige. Camilla Lindmark er ansvarlig for at koordinere eksterne evalueringer og audits på Luleå Tekniske Universitet. Hun er derudover CEO for tre Aktiebolag og bestyrelsesformand for Expandera i Norrbotten AB, som er et ventureselskab. Camilla Lindmark har en master i Industriel økonomi og Ph.d. i “Quality work in small organisations”. Camilla Lindmark var medlem af det akkrediteringspanel, der var tilknyttet akkrediteringen af Aarhus Universitet.
 • Alexander Ipsen, studerende på datamatikeruddannelsen ved Erhvervsakademi Sydvest (EASV) i Sønderborg. Studenterrepræsentant i EASV’s bestyrelse og tidligere medlem af VUC Syds bestyrelse.

Til toppen

Selvevalueringsrapport

Erhvervsakademi MidtVest indsendte i april 2017 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

Morten Kyhn

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 9800
 • Mobil:  7231 9800
 • mky@akkr.dk

Team

Anna Reventlov Husted Petersen

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 8826
 • Mobil:  7231 8826
 • arp@akkr.dk

Christel Sølvhjelm

Chefkonsulent

 • Tlf:       7231 8834
 • Mobil:  7231 8834
 • cso@akkr.dk

Mai Sandby Hansen

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 8827
 • Mobil:  7231 8827
 • mash@akkr.dk

Josefine Hesse

Projektmedarbejder

 • Tlf:       72 31 98 07
 • Mobil:  72 31 98 07
 • johe@akkr.dk
Til toppen

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: April 2017

1. besøg: 12. - 14. juni 2017

2. besøg: Uge 43 - datoer følger

Høring, rapport: Marts - april 2018 - datoer følger

Rådsmøde: Juni 2018

Til toppen

Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)

EAMV er udbyder 14 videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau inden for områder som installation, teknologi, byggeri, salg, markedsføring, kommunikation og IT samt 19 efteruddannelser på akademiniveau inden for blandt andet administration, økonomi, ledelse, markedsføring, it og transport. Erhvervsakademiet er grundlagt i 2009 og har siden 2011 været en selvejende institution, der i dag har over 1300 studerende og 70 ansatte fordelt på to afdelinger i henholdsvis Herning og Holstebro.

(Kilde: eamv.dk)

Hjemmeside: Erhvervsakademi MidtVest (EAMV)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk

Til toppen