– Erhvervsakademi Sjælland, genakkreditering

Sidst opdateret: 01.11.2017


Projektleder

Christel Sølvhjelm

Chefkonsulent

Team

Anna Reventlov Husted Petersen

Akkrediteringskonsulent

Mai Sandby Hansen

Akkrediteringskonsulent

Morten Kyhn

Akkrediteringskonsulent

Josefine Hesse

Projektmedarbejder

Til toppen

Datoer

Selvevaluering: 5. september 2017

Besøg: 22. – 24. november 2017

Høring: Marts - april 2018 (datoer ikke fastlagt)

Afgørelse: 20. - 21. juni 2018

Til toppen

Intro

Genakkreditering af Erhvervsakademi Sjælland

I juni 2016 modtog Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) en betinget positiv institutionakkreditering. Ved genakkrediteringen afgøres det, om institutionen i tilfredsstillende grad har imødekommet de udfordringer, der blev identificeret i akkrediteringsprocessen. Læs afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten fra den første institutionsakkreditering af EASJ på Akkrediteringsrådets hjemmeside.

Panelet ved genakkrediteringen af EASJ består af:

Formand: Örjan Andersson er rektor ved Yrkehögskolan Novia i Finland (Novia University of Applied Sciences), som udbyder uddannelser på bachelor- og masterniveau. Örjan Andersson har tidligere været panelformand ved auditeringen af Högskolan i Åland, som blev gennemført af den finske auditeringsmyndighed, FINHEEC. Örjan Andersson har desuden været medlem af en arbejdsgruppe under FINHEEC, som har udarbejdet en ny model for institutionsauditering. Örjan Andersson er uddannet ph.d. inden for teknologi.

Lars Mortensen er tidligere afdelingschef i Undervisningsministeriets departement og tidligere styrelseschef i Undervisningsministeriets Institutionsstyrelse og i Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte. Lars Mortensen er formand for Friluftsrådet og medlem af Det Miljøøkonomiske Råd. Lars Mortensen er uddannet cand.scient.pol.

Tine Widerøe er rektor ved Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology i Norge. Tine Widerøe er tidligere dekan og rektor ved Norges Kreative Høyskole, som udbyder erhvervsrettede videregående uddannelser på et halvt til to år og bacheloruddannelser på tre år. Tine Widerøe har også tidligere været medlem af Nasjonalt Fagskoleråd under det norske Kunnskapsdepartement. Tine Widerøe er uddannet pædagog og økonom og har en master i uddannelsesledelse.

John Hermansen er administrerende direktør i SBK Scandinavia, som rådgiver små og mellemstore virksomheder om ledelse og udvikling, herunder markedsopbygning, finanskapital og økonomistyring. John Hermansen er medlem af Professionshøjskolen VIA’s efter- og videreuddannelsesudvalg samt VIA’s uddannelsesudvalg for professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration. John Hermansen er bl.a. også medlem af det Regionale Arbejdsmarkedsudvalg i Vestjylland, Vækstforum Midtjylland og Det Midtjyske Kompetenceråd samt formand for Vestergadeforeningen Aarhus. Han er tidligere medlem af VEU-centerrådet i Østjylland. John Hermansen er uddannet cand. mag i historie og dansk.

Eric Lindesjöö er tidligere senior advisor ved det Tekniske Fakultet ved Linköping Universitet. Eric Lindesjöö har tidligere været ansat ved det svenske Högskoleverkets ”utvärderingsafdeling” med ansvar for programevalueringer samt en række andre kvalitetsanliggender. Eric Lindesjöö har deltaget i European Association for Quality Assurance internationale ekspertgruppe til revision af European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Eric Lindesjöö er ph.d. i morfologisk zoologi og udviklingsbiologi.

Asbjørn Høj Olesen, dimittend fra serviceøkonomuddannelsen ved Erhvervsakademi Dania (Dania) i Skive i september 2017. Asbjørn Høj Olesen er medlem af Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, tidligere medlem af Danias bestyrelse, tidligere formand for De Studerendes Fællesråd (FSR) og tidligere formand for det lokale DSR i Skive.

Til toppen