– Erhvervsakademi Sydvest

Sidst opdateret: 06.09.2017


1. Besøg

Den 7.-8. juni blev det første institutionsbesøg gennemført på EA Sydvest i forbindelse med erhvervsakademiets proces med institutionsakkreditering. Her blev der taget godt imod medarbejderne fra Danmarks Akkrediteringsinstitution og det akkrediteringspanel af eksperter, der er blevet nedsat specifikt til institutionsakkrediteringen af EA Sydvest.

Panelet mødtes over to dage med en lang række af persongrupper for at interviewe dem om EA Sydvests kvalitetssikring, -procedurer og kvalitetsarbejdet i praksis. Programmet bød på møder med institutionens direktion, bestyrelse, undervisere, chefer for institutionens fem uddannelsesklynger samt med de studerende. Også de eksterne samarbejdspartnere i form af praktikværter og medlemmer af uddannelsesudvalg blev interviewet af panelet. Endelig bød besøget på en interessant rundvisning på EA Sydvest – herunder en tur i kælderen, hvor deres selvbyggede hot box til måling af vægges energieffektivitet holder til.

Tidligere i processen har EA Sydvest indsendt en selvevalueringsrapport, og med besøget fik panelet lejlighed til at gå i dybden med den og få et fyldigere overblik over, hvordan kvalitetsarbejdet på EA Sydvest er organiseret og se eksempler på, hvordan det udføres i praksis.

Panelet havde blandt andet fokus på, hvordan institutionens kvalitetssikring er organiseret i forhold til at sikre kvaliteten på både hovedcampus i Esbjerg, der huser ca. 75 procent af de studerende, og campusset i Sønderborg, hvor ca. 25 procent af de studerende holder til. Alle møderne foregik på dette besøg på institutionens hovedcampus i Esbjerg, men studerende, undervisere og campuschefen fra campus i Sønderborg havde taget turen til Esbjerg for at mødes med panelet. Via Skype kunne Akkrediteringspanelet desuden interviewe nogle af de eksterne interessenter, der samarbejder med EA Sydvest i Sønderborg.

Det andet og sidste institutionsbesøg vil finde sted i uge 46 2017. Her vil akkrediteringspanelet og Akkrediteringsinstitutionen fokusere på de særlige områder og tematikker, der efter første besøg bliver udvalgt som audit trails, og som akkrediteringsprocessen derfor vil dykke længere ned i. På næste besøg ser det nedsatte akkrediteringspanel og Akkrediteringsinstitutionens medarbejdere frem til at besøge begge EA Sydvests campusser i hhv. Esbjerg og Sønderborg.

Se programmet for første besøg på EA Sydvest her (pdf).

Til toppen

Panelet

 • Formand: Torben Kornbech Rasmussen, cand.mag. i engelsk og fransk. Han er tidligere afdelingschef for Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde i Undervisningsministeriet. Han var bl.a. chef, da professionsbacheloruddannelserne og erhvervsakademierne blev udviklet og blev senere udnævnt til vicedirektør for Den Internationale enhed. Torben Kornbech Rasmussen er desuden tidligere direktør for universitetsafdelingen under Undervisningsministeriet. Han er tidligere formand for OECD’s udvalg for uddannelsespolitik samt medlem af Center for Uddannelsesforskning og Innovation. Torben Kornbech Rasmussen har deltaget i en række internationale samarbejder på uddannelsesområdet i forbindelse med EU, Nordisk Ministerråd, udformningen af Bolognadeklarationen og senest i en evaluering af det indonesiske uddannelsessystem. Han har deltaget som panelformand ved institutionsakkrediteringen af EAAA.
 • Ulrika Herlofsen, diplomøkonom og arbejder som studieleder ved Arkitektur- og Designhøjskolen i Oslo, hvor hun også sidder i Undervisningsudvalget. Ulrika Herlofsen har i perioden 2003-2016 været daglig leder af studieforbundet samt afdelingsleder for salg og marked i AOF, som er et landsdækkende studieforbund. Ulrika Herlofsen har desuden tidligere været studieleder på Norwegian School of Management, afdelingschef for Forburgerserviceafdelingen i Skeidar Living Group samt direktør for Markedshøjskolen i Kristiania og Gateway College.
 • Nina Waaler har en Ph.d. i idrætvidenskab og er ansat som prorektor ved Højskolen i Oslo og Akershus, hvor hun er ansvarlig for kvalitetssikring af uddannelserne. Nina Waaler har desuden det strategiske ansvar for højskolens professionsrettede studier. Hun er tidligere dekan på fakultet for helsefag på Højskolen ved Oslo og Akershus, hvor hun bl.a. har udarbejdet strategiplanen. Nina Waaler har været ansat som professor ved Norwegian School of Sport Sciences. Ydermere er hun leder af studieudvalget ved Højskolen i Oslo og Akershus og medlem af National Fagstrategisk Enhed for Helse- og Socialfag ved Universitet og Højskolerådet. Nina Waaler deltog som panelmedlem ved institutionsakkrediteringen af VIA University College.
 • Henrik Akto er uddannelsesdesigner hos Alfa Laval Aalborg A/S, hvor han har ansvaret for at designe, udvikle, implementere og gennemføre uddannelses- og kursusforløb for virksomhedens ansatte. Henrik Akto er uddannet elektronikmekaniker, og han har derudover en bachelorgrad i business administration samt en læreruddannelse med erhvervspædagogisk profil fra Aalborg Universitet. Henrik Akto har tidligere været ansat som HR Manager samt uddannelsesrådgiver hos Alfa Laval Aalborg A/S og Aalborg Industries. Han har desuden undervist Tech College Aalborg inden for fagområderne elektronik og IT. Henrik Akto har deltaget som panelmedlem ved institutionsakkrediteringen af SIMAC i 2016.
 • Josefine Devantier Larsen dimitterede fra bacheloruddannelsen Digital Concept Development på KEA i januar 2017. Hun deltog som studerende i panelet ved akkrediteringen af erhvervsakademiuddannelsen global entrepreneurship og virksomhedslogik på EA Kolding i 2015. Josefine Devantier Larsen har været studententerrepræsentant i KEA’s bestyrelse, hvor hun var i bestyrelsens strategiske udvalg.

Til toppen

Selvevalueringsrapport

Erhvervsakademi Sydvest indsendte i april 2017 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

Marie Bjerresgaard Hjort

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 8821
 • Mobil:  7231 8821
 • mbhj@akkr.dk

Team

Caroline Tygstrup Greiffenberg

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 8849
 • Mobil:  7231 8849
 • ctg@akkr.dk

Simon Haugaard Corydon

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 9801
 • Mobil:  7231 9801
 • shco@akkr.dk

Vibeke Fahlén

Chefkonsulent

 • Tlf:       7231 8813
 • Mobil:  7231 8813
 • vfa@akkr.dk

Anna Winther

Projektmedarbejder

 • Tlf:       7231 9806
 • Mobil:  7231 9806
 • awi@akkr.dk
Til toppen

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 10. april 2017

1. besøg: 7. - 8. juni 2017

2. besøg: Uge 46 - datoer følger

Høring, rapport: Ikke fastlagt -

Rådsmøde: Juni 2018

Til toppen

Erhvervsakademi Sydvest (EASV)

Erhvervsakademi SydVest, EASV, udbyder korte og mellemlange videregående uddannelse samt efteruddannelse på akademi – og diplomniveau i Esbjerg og Sønderborg. Derudover udbyder erhvervsakademiet enkelte MBA-moduler samt en række kurser og skræddersyede forløb i Center for Efteruddannelse.

EASV udbyder videregående uddannelser inden for fire områder: IT & Design, Business, Teknik og Ledelse. Erhvervsakademiets uddannelser, forskning og udvikling foregår i afdelinger, centre og andre faglige enheder inden for otte videnklynger: Bygge & anlæg, Industri & offshore, Finans, IT, Salg, marketing & service, Design & medier, Innovation samt Ledelse & kompetenceløft.

Kilde: easv.dk

Hjemmeside: Erhvervsakademi Sydvest (EASV)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk

Til toppen