– MARTEC

Sidst opdateret: 07.12.2017


1. Besøg

Panelet tog et spadestik dybere på veloverstået første besøg på MARTEC

Den 15. og 16. november var et velforberedt panel på det første besøg som led i institutionsakkrediteringen af MARTEC. Inden ankomsten havde de fået et godt indblik i kvalitetssikringssystemet på den nordjyske maritime institution fra den velstrukturerede selvevalueringsrapport, der blev indsendt før sommerferien. I løbet af de to dage i Frederikshavn fik de lejlighed til at tage et spadestik dybere og dermed få større indsigt i, hvordan arbejdet med at sikre kvaliteten på institutionens maskinmesteruddannelse er organiseret og fungerer.

Første dag var der planlagt møder med repræsentanter fra alle dele af institutionen fra direktion, bestyrelse og HSEQ Manager over uddannelseschefer, forskningskoordinator og tovholdere fra fagmiljøerne til studerende fra blandt andet studienævn og studieråd. Også en række eksterne interessenter fra institutionens advisory board var repræsenterede sidst på dagen med henblik på at belyse, hvordan institutionen inddrager omverden i arbejdet med at sikre relevans og kvalitet på sine uddannelser.

På dagens øvrige møder blev der dykket ned i temaer som målene for kvalitetssystemet, videngrundlag og forankringen af institutionens kvalitetssikringspolitik. Det førte til mange interessante samtaler og indtryk, der blev samlet op på i det afsluttende møde med direktionen torsdag formiddag. Panelet vil nu udvælge en række tematikker, der vil blive dykket ned i som audit trails ved deres andet og sidste besøg på MARTEC.

Når panelet besøger MARTEC næste gang til marts sammen med teamet af medarbejdere fra Danmarks Akkrediteringsinstitution, ser de desuden frem til at blive vist rundt i institutionens mange fine faciliteter, der blandt andet omfatter en række værksteder og laboratorier såvel som en havneafdeling. Det gælder ikke mindst den norske panelformand, Thorbjørn Digernes, der længe har forsket i områder med tæt tilknytning til uddannelserne på den nordjyske maritime uddannelsesinstitution.

Se programmet for første besøg på MARTEC

Til toppen

Panelet

 • Formand: MA i Technical physics og PhD i computer science, Thorbjørn Digernes, er tidligere rektor på NTNU og professor i marin teknik ved NTH (Norwegian institute of technology). Thorbjørn Digernes har arbejdet i undervisningsgruppen ved regnecenteret på Universitetet i Trondheim, ved Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt og ved MARINTEK (Norwegian Marine Technology Research Institute). Thorbjørn Digernes var dekan på fakultetet for marin teknik og fakultetet for ingeniørvidenskab og teknologi.
 • Uddannet ingeniør i maskinteknik og industriel økonomi, Liselott Lycke er kvalitetschef ved Høgskolan Väst, som udbyder professionsrettede uddannelser til bl.a. lærer-, sygeplejeske-, økonomi-, data-, og ingeniøruddannelser, herunder eksempelvis uddannelserne til elektroingeniør og maskiningeniør. Liselott Lycke er lektor og institutleder i maskinteknik ved Institutionen för ingenjörsvetenskap. Liselott Lycke har derudover en licentiatgrad i kvalitetsteknik. og var medlem i akkrediteringspanelet til Fredericia Maskinmesterskole
 • HD i strategi og organisation samt Cand.odont., Lone Broberg, er selvstændig. Lone Broberg har tidligere været Director, VP og Human Ressource i Alfa Laval Aalborg. Lone Broberg er erfaren indenfor HR, hvilket hun ligeledes har undervist om på Aalborg Universitet. Lone Broberg sidder i bestyrelsen for Non-Profit Organizations, Dansk Skiforbunds bestyrelse og bestyrelsen for Tandlægeforeningen.
 • Jonas Helmersen Christensen er maskinmesterstuderende på Københavns Maskinmesterskole. Jonas Helmersen Christensen har erhvervserfaring indenfor smed- og stålindustrien og er tidligere rejsemontør samt uddannet klejnsmed.

Til toppen

Selvevalueringsrapport

MARTEC indsendte i juni 2017 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

David Metz

Specialkonsulent

 • Tlf:       7231 8817
 • Mobil:  7231 8817
 • davm@akkr.dk

Team

Henrik Pedersen

Specialkonsulent

 • Tlf:       7231 8829
 • Mobil:  7231 8829
 • hnr@akkr.dk

Jakob Grandjean Bamberger

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 9803
 • Mobil:  7231 9803
 • jgb@akkr.dk

Vicki Clausen

Projektmedarbejder

 • Tlf:       72318818
 • Mobil:  72318818
 • vic@akkr.dk
Til toppen

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 25. juni 2017

1. besøg: 15. - 16. november 2017

2. besøg: 7. - 8. marts 2018

Høring, rapport: Følger senere -

Rådsmøde: 5. oktober 2018

Til toppen

MARTEC - Maritime and Polytechnic University College

MARTEC er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Institutionen blev dannet 1. januar 2001 ved en sammenlægning af Maskinmesterskolen (grundlagt i 1929) og Søfartsskolen (etableret i 1949). I dag udbyder den en bred vifte af uddannelser til den maritime sektor, herunder en professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift (maskinmester) samt uddannelserne til skibsassistent og skibsmaskinist.

MARTEC varetager desuden driften af Skoleskibet DANMARK og tilbyder en række kurser til den maritime sektor og industrien indenfor energi, miljø, offshore og sikkerhed samt den gymnasiale uddannelse, HF Søfart.

Hjemmeside: MARTEC - Maritime and Polytechnic University College

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk

Til toppen