- University College Lillebælt

Sidst opdateret: 27.06.2017


Panelet

 • Formand for panelet: Tue Christian Sanderhage, cand.mag. i pædagogik og kommunikation, direktør ved Vestegnen HF & VUC. Tidl. institutchef for Institut for Ledelse og Forvaltning på Metropol. Tue har også medvirket som panelmedlem for Danmarks Akkrediteringsinstitution ved en række uddannelsesakkrediteringer samt som panelmedlem ved institutionsakkrediteringen af VIA University College.
 • Stephen Hwang, professor i teoretisk fysik, rektor for Högskolan i Halmstad. Tidl. rektor for Linnés Universität og tidl. dekan ved Karlstads Universität. Stephen har været medlem af en række bestyrelser og kommissioner, herunder som formand for ekspertgruppen om kvalitetsudfordringer ved de svenske videregående uddannelser under Sveriges Universitets- og Högskoleförbund.
 • Marta Grongstad, master i sygepleje, studieleder for bacheloruddannelsen i sygepleje, Universitet i Tromsø. Martha har tidl. arbejdet mange år som lærer og studieleder for videreuddannelsesområdet inden for ældrepleje ved Høgskolen i Tromsø. Martha har desuden medvirket i flere akkrediteringer for NOKUT.
 • Gorm Bagger Andersen, cand.scient.pol., skolechef i Frederiksberg Kommune. Tidl. uddannelsesleder på UCC, hvor han var ansvarlig for udvikling og kvalitetssikring af læreruddannelsen.
 • Rebekka Abildtrup Hansen, lærerstuderende på Professionshøjskolen Metropol. Rebekka er studenterrepræsentant i Metropols bestyrelse og aktiv i studenterrådet på Metropol.

Til toppen

Selvevalueringsrapport

University College Lillebælt indsendte i juni 2017 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

Jan Vernholm Groth

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 8819
 • Mobil:  7231 8819
 • jvgr@akkr.dk

Team

Grith Zickert

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 8835
 • Mobil:  7231 8835
 • grz@akkr.dk

Helen Feyzi-Pedersen

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 8816
 • Mobil:  7231 8816
 • hefe@akkr.dk

Mia Holm Andreasen

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 8841
 • Mobil:  7231 8841
 • mih@akkr.dk

Markus Macholm Müller

Projektmedarbejder

 • Tlf:       7231 8820
 • Mobil:  7231 8820
 • mmm@akkr.dk
Til toppen

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 25. juni 2017

1. besøg: 14. - 15. september 2017

2. besøg: 5. - 8. februar 2018

Høring, rapport: 4. - 26. juni 2018

Rådsmøde: 5. oktober 2018

Til toppen

University College Lillebælt (UCL)

University College Lillebælt (UCL) blev officielt oprettet i 2007 og udbyder mellemlange videregående uddannelser samt kurser og videreuddannelser på fire studiesteder i Odense, Vejle, Svendborg og Jelling.

Institutionen har aktuelt 722 medarbejdere og ca. 7000 studerende fordelt på ni professionsbacheloruddannelser: Administrationsbachelor, Bioanalytiker, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Lærer, Pædagog, Radiograf, Socialrådgiver og Sygeplejerske.  Derudover har UCL ca. 7000 studerende fordelt på kurser samt akademi- og diplomuddannelser inden for pædagogik, samfund, sundhed og ledelse samt undervisningsmidler til skolerne (CFU).

Kilde: ucl.dk (juni 2017)

Hjemmeside: University College Lillebælt (UCL)

Sprog: Dansk

Til toppen