– University College Lillebælt

Sidst opdateret: 19.09.2017


1. Besøg

Første besøg på UCL bød på gode samtaler og rundvisning på nyt campus
En velforberedt bestyrelsesformand og rektor tog imod, da panelet og Akkrediteringsinstitutionens medarbejdere ankom til University College Lillebælts nye campus på Niels Bohrs Allé i Odense den 14. september 2017. Forud lå to dages tætpakket program, hvor panelet fik lejlighed til at få større indsigt i, hvordan kvalitetssikringssystemet på UCL er bygget op og fungerer i praksis. Til trods for det våde og grå septembervejr, viste det nye campus sig som et lyst, moderne campus med god plads til både undervisning og sociale aktiviteter på tværs af uddannelser og fag.

Fra start til slut bød besøget på gode samtaler med repræsentanter fra alle dele af organisationen. På første dag mødtes panelet blandt andet med professionshøjskolens bestyrelse, rektorat, vicedirektører for de respektive områder og forskningschefer. Inden dagens opsamling og et møde med en række praktikværter og medlemmer af uddannelsesudvalg, var der også indlagt et møde med den tværgående kvalitetsgruppe på UCL. På anden dag mødtes panelet og akkrediteringsteamet blandt andet med en række studerende og uddannelsesfaglige medarbejdere, der alle har en særlig indsigt i kvalitetsarbejdet på institutionen.

Under besøget fik panelet og akkrediteringsteamet også lejlighed til at se nærmere på forvandlingen fra det gamle Teknikum til det nye, moderne campus, der samler alle UCL’s ni professionsbacheloruddannelser under samme sted. Det skete da en gruppe studerende viste rundt på de i alt 33.250 renoverede og ombyggede kvadratmeter i den karakteristiske bygning fra 1960erne. Rundvisningen førte også forbi det nybyggede radiografiske professionslaboratorium, hvor radiografstuderende viste en CT-scanner frem.

På baggrund af besøget bliver der udvalgt en række særlige områder eller tematikker. Disse vil panelet og Akkrediteringsinstitutionens medarbejdere dykke længere ned i som audit trails ved det andet besøg i forbindelse med institutionsakkrediteringen af UCL. Det finder sted til februar, hvor panelet og akkrediteringsteamet også vil besøge flere af professionshøjskolens fire campusser.

Se programmet for besøget her

Til toppen

Panelet

 • Formand for panelet: Tue Christian Sanderhage, cand.mag. i pædagogik og kommunikation, direktør ved Vestegnen HF & VUC. Tidl. institutchef for Institut for Ledelse og Forvaltning på Metropol. Tue har også medvirket som panelmedlem for Danmarks Akkrediteringsinstitution ved en række uddannelsesakkrediteringer samt som panelmedlem ved institutionsakkrediteringen af VIA University College.
 • Stephen Hwang, professor i teoretisk fysik, rektor for Högskolan i Halmstad. Tidl. rektor for Linnés Universität og tidl. dekan ved Karlstads Universität. Stephen har været medlem af en række bestyrelser og kommissioner, herunder som formand for ekspertgruppen om kvalitetsudfordringer ved de svenske videregående uddannelser under Sveriges Universitets- og Högskoleförbund.
 • Marta Grongstad, master i sygepleje, studieleder for bacheloruddannelsen i sygepleje, Universitet i Tromsø. Martha har tidl. arbejdet mange år som lærer og studieleder for videreuddannelsesområdet inden for ældrepleje ved Høgskolen i Tromsø. Martha har desuden medvirket i flere akkrediteringer for NOKUT.
 • Gorm Bagger Andersen, cand.scient.pol., skolechef i Frederiksberg Kommune. Tidl. uddannelsesleder på UCC, hvor han var ansvarlig for udvikling og kvalitetssikring af læreruddannelsen.
 • Rebekka Abildtrup Hansen, lærerstuderende på Professionshøjskolen Metropol. Rebekka er studenterrepræsentant i Metropols bestyrelse og aktiv i studenterrådet på Metropol.

Til toppen

Selvevalueringsrapport

University College Lillebælt indsendte i juni 2017 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

Jan Vernholm Groth

Specialkonsulent

 • Tlf:       7231 8819
 • Mobil:  7231 8819
 • jvgr@akkr.dk

Team

Grith Zickert

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 8835
 • Mobil:  7231 8835
 • grz@akkr.dk

Helen Feyzi-Pedersen

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 8816
 • Mobil:  7231 8816
 • hefe@akkr.dk

Mia Holm Andreasen

Akkrediteringskonsulent

 • Tlf:       7231 8841
 • Mobil:  7231 8841
 • mih@akkr.dk

Markus Macholm Müller

Projektmedarbejder

 • Tlf:       7231 8820
 • Mobil:  7231 8820
 • mmm@akkr.dk
Til toppen

Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 25. juni 2017

1. besøg: 14. - 15. september 2017

2. besøg: 5. - 8. februar 2018

Høring, rapport: 4. - 26. juni 2018

Rådsmøde: 5. oktober 2018

Til toppen

University College Lillebælt (UCL)

University College Lillebælt (UCL) blev officielt oprettet i 2007 og udbyder mellemlange videregående uddannelser samt kurser og videreuddannelser på fire studiesteder i Odense, Vejle, Svendborg og Jelling.

Institutionen har aktuelt 722 medarbejdere og ca. 7000 studerende fordelt på ni professionsbacheloruddannelser: Administrationsbachelor, Bioanalytiker, Ergoterapeut, Fysioterapeut, Lærer, Pædagog, Radiograf, Socialrådgiver og Sygeplejerske.  Derudover har UCL ca. 7000 studerende fordelt på kurser samt akademi- og diplomuddannelser inden for pædagogik, samfund, sundhed og ledelse samt undervisningsmidler til skolerne (CFU).

Kilde: ucl.dk (juni 2017)

Hjemmeside: University College Lillebælt (UCL)

Sprog: Dansk

Til toppen