Kontrakter

Sidst opdateret: 14.03.2017

Hvert år indgår Danmarks Akkrediteringsinstitution en mål- og resultatplan, der skal sætte kursen for vores eksterne og interne mål som organisation.

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplanen er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Akkrediteringsinstitution om den fælles faglige målsætning for akkreditering. Danmarks Akkrediteringsinstitution er en fagligt uafhængig institution, og derfor er de eksterne, faglige mål alene aftalt med Akkrediteringsrådets formand.

Danmarks Akkrediteringsinstitution følger sammen med Akkrediteringsrådets formand op de faglige mål, som bliver afrapporteret i årsrapporten, der også er tilgængelig på vores hjemmeside for alle interesserede.

I mål- og resultatplanen er de eksterne, faglige mål desuden suppleret med vores interne målsætninger.

Mål- og resultatplanen har indtil 2015 været opdelt i hhv. en resultat- og direktørkontrakt.