Kvalitetssikring af Danmarks Akkrediteringsinstitution

Sidst opdateret: 23.05.2018

I Danmarks Akkrediteringsinstitution kvalitetssikrer vi vores procedurer og aktiviteter.

I Danmarks Akkrediteringsinstitution udgør vores kvalitetssikringspolitik det overordnede redskab til
at sikre og udvikle en høj kvalitet i vores centrale aktiviteter.

Det betyder blandt andet, at vi er transparente omkring vores arbejde, og at akkrediteringsarbejdets processer, kriterier og procedurer er klart definerede og offentliggjorte på forhånd. Vi offentliggør akkrediteringsrapporterne og sender dem til afgørelse i rådet. Rapporterne kan du finde under Afgørelsesbasen og på rådets hjemmeside akkrediteringsraadet.dk.

I regi af det tidligere ACE Denmark har institutionen gennemført flere processer for at kvalitetssikre vores arbejde. Rapporterne kan du finde nederst på siden.

Brugerundersøgelse

Vi gennemfører jævnligt brugerundersøgelser for at kunne styrke og optimere akkrediteringsprocessen. Undersøgelsen er rettet mod universitetsansatte, der har kendskab til akkreditering.

Den seneste brugerundersøgelse er fra 2012. Der er siden gennemført en kvalitativ opfølgning på tilfredsheden blandt vores interessenter på universiteterne i 2013.

 

Panelevaluering

I en akkreditering foretager et ekspertpanel den faglige vurdering af en uddannelses kvalitet og relevans. Med panelevalueringen spørger vi ind til panelernes erfaringer med at deltage i et akkrediteringsforløb. Vi ser blandt andet på, hvordan vi rekrutterer paneler og introducerer dem til opgaven. Vi ser også på, hvordan besøgene og vurderingerne forløber.

De seneste panelevalueringer med baggrundsrapport er fra 2015. Læs om de enkelte evalueringer nedenfor.

Panelevaluering om nye uddannelser og udbud

Panelevaluering om institutionsakkreditering 1.runde

Panelevaluering om eksisterende uddannelser

 

Ekstern kvalitetssikring

Akkrediteringsinstitutionen blev akkrediteret af en ekstern operatør i forbindelse med ansøgning om optagelse i ENQA. Den eksterne evaluering skal sikre, at vi lever op til de internationale standarder for eksterne kvalitetssikringsinstitutioner.