Learning analytics netværk

Sidst opdateret: 07.02.2018

I Danmarks Akkrediteringsinstitution er vi altid nysgerrige på viden og redskaber, der kan hjælpe uddannelsesinstitutionerne i deres arbejde med at sikre, at de studerende får den bedst mulige uddannelse. Learning analytics er en nyere metode for indsamling af viden med potentiale til at styrke institutionernes kvalitetsarbejde.

Kan data bidrage til bedre uddannelser? Studerende lærer og interagerer mere end nogensinde via forskellige digitale platforme. I en struktureret og organiseret form kan informationerne herfra give institutionerne ny indsigt, der kan bruges til at optimere læring og læringsmiljøer.

Learning analytics bidrager med den mulighed. Nemlig måling, indsamling, analyse og afrapportering af data om studerendes læring og den kontekst, de lærer i.

  • Hvordan læser de i de tekster, der bruges i undervisningen? Er de for eksempel meget længere tid om kapitel tre, og skøjter de hen over de sidste fire kapitler?
  • Hvilken forskel er der i læringen for en studerende, der falder fra, og en studerende, der dimitterer?
  • Hvor er de studerende, når de er på institutionen? Er de for eksempel mest på biblioteket eller i cafeen, og hvilke platforme bevæger de sig på, mens de er på institutionen?

I vores optik er der ingen tvivl om, at de mange data har potentiale til at tilføre ekstra værdi for både institutionen og den enkelte studerende. Via både nutidige og historiske data får institutionen for eksempel mulighed for at opfange frafaldstruede studerende eller ændre pensum undervejs i semesteret.

Udfordringen er at finde de metoder, der passer til den enkelte institutions beslutnings- og kvalitetssikringsprocesser og til den enkelte studerendes motivation.

Vært for learning analytics netværk
Danmarks Akkrediteringsinstitution har besluttet at skabe et rum for de institutioner og andre interesserede i Danmark, der vil vide mere om og drøfte muligheder og udfordringer ved learning analytics i det danske uddannelseslandskab. Derfor har vi oprettet et learning analytics netværk med et tredelt formål:

  • Viden: at indsamle og dele egen, national og international viden om og erfaringer med learning analytics
  • Kendskab: at give mulighed for samarbejde om learning analytics på tværs af institutioner
  • Visioner: at bidrage til den offentlige debat om learning analytics og komme med det første bud på en vision for arbejdet med learning analytics i Danmark

Alle, der arbejder med eller er interesseret i learning analytics, er velkommen i netværket. Vi kommunikerer på platformen Yammer og mødes også jævnligt til netværksmøder.

lan

Områdechef for rådsbetjening og analyse og initiativtager til learning analytics netværket, Rune Heiberg Hansen, ved første netværksmøde i maj 2017.

Læs mere: