SU-vurdering af private uddannelser

Sidst opdateret: 02.02.2018

Danmarks Akkrediteringsinstitution kan foretage SU-vurderinger af private uddannelser. Ud fra Akkrediteringsinstitutionens vurdering afgør Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, om den private uddannelse skal godkendes som SU-berettiget. Godkendes den private uddannelse som SU-berettiget, kan de studerende på uddannelsen modtage SU (Statens Uddannelsesstøtte).

 

Akkrediteringsinstitutionen har overtaget opgaven med SU-vurdering af private uddannelser fra EVA – Danmarks Evalueringsinstitut fra 1. januar 2018.

De forløb med SU-vurdering, som var i gang, da opgaven med SU-vurderinger blev flyttet fra EVA til Akkrediteringsinstitutionen, vil blive gennemført og færdiggjort af Akkrediteringsinstitutionen i henhold til den beskrivelse af koncept, proces og kriterier fra EVA, som var gældende, da disse forløb med SU-vurdering blev igangsat.

EVAs beskrivelse af konceptet for SU-vurdering kan læses her: SU-vurdering –  Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

 

Akkrediteringsinstitutionen er i gang med at udarbejde beskrivelser af koncept og proces for de kommende SU-vurderinger. Information om det fremadrettede koncept for SU-vurdering af private uddannelser lægges på denne side, så snart det er udarbejdet.

 

Procedure

Ønsker en privat uddannelse at blive SU-godkendt, skal uddannelsen kontakte Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (Kontoret for Uddannelsesstøtte), der foretager en indledende behandling og herefter tager kontakt til Akkrediteringsinstitutionen.

Kontakt:
Ved spørgsmål eller ønske om mere information om SU-vurdering af private uddannelser, kontakt:

Mia Holm Bech

Akkrediteringskonsulent