Den svære overgang. Faglige løsninger i overgangen fra professionsbachelor- til kandidatuddannelser.

Sidst opdateret: 26.04.2014

Publikationen afdækker de kompetence- og kvalitetsmæssige udfordringer, der typisk følger med, når kandidatuddannelser sigter mod at optage studerende med professionsbachelorbaggrund, samt præsenterer de løsningsmodeller, institutionerne anvender.


Tilbage til publikationer

Download
Forfatter

Danmarks Akkrediteringsinstitution

Dato

2013
Daniel Sebastian Larsen

Kontakt