Notat om masteruddannelser

Sidst opdateret: 19.06.2013

En række masteruddannelser har over tid fået påpeget problemer med det akademiske niveau og den faglige progression, hvor udvikling af praksis vægtes højere end anvendelse af videnskabelig teori og metode.

Vi offentliggjorde i juni 2012 et notat, der viser, at andelen af masteruddannelser som får tildelt en betinget positiv akkreditering af Akkrediteringsrådet, er mere end dobbelt så høj (31 %) sammenlignet med bachelor‐ og kandidatuddannelser (14 %).

Formand for Akkrediteringsrådet Søren Barlebo Rasmussen kommenterede notatet i rådets nyhedsbrev:

“Masteruddannelser henvender sig helt overvejende til mennesker med erhvervserfaring og er i deres natur mere praksisnære. I akkrediteringssystemet stiller vi de samme krav til masteruddannelsernes faglige niveau, som vi gør til kandidatuddannelser. Begge uddannelsestyper skal leve op til den danske kvalifikationsramme. Det gør vi, idet vi tager udgangspunkt i de lovgivningsmæssige rammer for masteruddannelser. Men om det er rimeligt, at masteruddannelser møder de samme krav som kandidatuddannelserne, er noget jeg mener, at man med fordel bør drøfte og stille spørgsmålstegn ved.”


Tilbage til publikationer

Download
Forfatter

Dato

2012
Daniel Sebastian Larsen

Kontakt