Hvorfor har vi brug for dig i Danmarks Akkrediteringsinstitution?

Sidst opdateret: 22.03.2018

Vi har brug for dig, fordi vi i Danmarks Akkrediteringsinstitution ønsker en styrket og vedvarende dialog med studerende om  kvalitetssikring. Det er de studerende, der oplever undervisningen, studiet og uddannelsesstedet, og derfor tæller jeres mening. Vi vil:

  • - Sikre, at studerende har let adgang til viden fra Danmarks Akkrediteringsinstitution.
  • - Skabe et forum, hvor repræsentanter for de studerende kan give input til Akkrediteringsinstitutionens arbejde.
  • - Etablere dialog og samarbejde med de studerendes repræsentanter med henblik på at gennemføre uddannelses- og institutionsakkreditering af høj kvalitet.

Studerende medvirker på fire forskellige måder i akkrediteringsarbejdet:

I Akkrediteringspanelet

– I De Studerendes Akkrediteringsråd

– I Akkrediteringsrådet

– Som studenterrepræsentant på akkrediteringsbesøgene

Se mere om studenterinddragelse her.

Sofie Bjerg Kirketerp

Akkrediteringskonsulent

Kevin Gønge

Akkrediteringskonsulent

Freja Geberbauer Nielsen

Projektmedarbejder