Vil du deltage i et akkrediteringspanel?

Sidst opdateret: 22.03.2018

Danmarks Akkrediteringsinstitution har løbende brug for studerende til at indgå i nye akkrediteringspaneler. Vi søger engagerede studerende, der går op i uddannelseskvalitet.

Danmarks Akkrediteringsinstitution hjælper den studerende med at blive ordentlig klædt på til sin rolle i det panel, der bliver nedsat til akkreditering af uddannelser eller hele uddannelsesinstitutioner. Du vil derfor blive bedt om at deltage i uddannelsesdage med de andre panelmedlemmer før det indledende besøg på uddannelsesinsitutionen.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvordan du kan deltage i næste  akkrediteringsrunde, samt hvad du får ud af det.

Sofie Bjerg Kirketerp

Akkrediteringskonsulent

Kevin Gønge

Akkrediteringskonsulent

Freja Geberbauer Nielsen

Projektmedarbejder