STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd

Sidst opdateret: 02.01.2018

STAR knytter de studerendes organisationer og Akkrediteringsinstitutionen tættere sammen og skaber rum for debat om de studerendes rolle og virke i kvalitetssikring og uddannelseskvalitet.

Formål og hensigt

STAR er nedsat for at sikre en løbende dialog mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og studerende om kvalitetssikring og -udvikling. Overgangen til institutionsakkreditering medfører et behov for tættere dialog.
STAR danner samtidig rum for de studerendes dialog om uddannelseskvalitet på tværs af landets studenterorganisationer, på tværs af fagområder og på tværs af forskellige typer af videregående uddannelsesinstitutioner.
STAR holder møde cirka to gange om året.

Se forretningsorden for STAR her.

Mødetemaer

De studerendes deltagelse i uddannelses- og institutionsakkreditering, blandt andet rekruttering af studerende til at medvirke i de akkrediteringspaneler, der oprettes til akkreditering af den enkelte uddannelse eller uddannelsesinstitution.
Hvordan Danmarks Akkrediteringsinstitutions arbejde kan bruges og gøres tilgængeligt for studiesøgende og i studenterrepræsentanters arbejde med kvalitetssikring og -udvikling
Forslag til Danmarks Akkrediteringsinstitution analyse- og formidlingsprojekter.

STAR skal repræsentere bredt og inkludere studenterrepræsentanter fra de landsdækkende studenterorganisationer og fra uddannelsesinstitutionerne. De landsdækkende studenterorganisationer udpeger selv en repræsentant til STAR fra deres organisation. På nuværende tidspunkt er følgende studenterorganisationer repræsenteret:

Danske Studerendes Fællesråd
Lærerstuderendes Landskreds
De Pædagogstuderendes Landssammenslutning
Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende
Sygeplejestuderendes Landssammenslutning
De Studerendes Landsråd under Maskinmestrenes Forening
FTF, Studiepolitisk Netværk
De Fysioterapeutstuderendes landsråd
De Bygningskonstruktørstuderende
De IT-studerende i PROSA/STUD
De Studerendes Råd ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
De Studerendes Råd ved Det Kgl. Danske Kunstakademi – Billedkunstskolerne
De Studerendes Råd ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
De Radiografstuderende
Administrationsbachelorernes Landsforening
Studerendes udvalg ved Danske Bioanalytikere
Landsorganisation for teaterskolernes skuespillerelever
Danske Journaliststuderende
FADL – Foreningen Af Danske Lægestuderende

Kontakt os, hvis din organisation ikke er på denne liste, og du gerne vil høre mere om mulighederne for at deltage i STAR.

Repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne

Danmarks Akkrediteringsinstitution forsøger løbende, og i samarbejde med de landsdækkende studenterorganisationer at finde studenterrepræsentanter fra de 45 uddannelsesinstitutioner, der eksisterer på det videregående uddannelsesområde. Det har stor prioritet, at repræsentanter fra de enkelte institutioner skal kunne repræsentere de studerende fra hele institutionen, de kommer fra. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil høre mere om mulighederne for at deltage i STAR.

Ja, højst sandsynligt. STAR skal repræsentere så bredt som muligt. Af hensyn til rådets størrelse kan der dog kun være en repræsentant pr. organisation/institution. Kontakt os, hvis du er interesseret og gerne vil høre mere om mulighederne for at deltage i STAR.

STAR-møde 3. oktober 2017

Læs nyheden fra STAR-mødet her

Læs referatet fra STAR-mødet her

STAR-møde 27. april 2017

Læs nyheden fra STAR-mødet her

Læs referatet fra STAR-mødet her

Ambitioner for studenterinvolvering – d.7.november 2016

Læs ambitionerne her.

Læs projektbeskrivelse for “arbejdsgruppe for involvering af studerende”.

STAR-møde 5.oktober 2016

Læs nyheden fra STAR-mødet her.

Læs referatet fra STAR-mødet her.

STAR-møde 13. april 2016

Læs nyheden fra STAR-mødet her.

Læs referatet fra STAR-mødet her.

STAR-møde 4.november 2015

Læs nyheden fra STAR-mødet her.

Referat fra STAR-mødet d.4.november 2015

STAR-møde 29.april 2015

Læs nyheden fra STAR-mødet her.

Referat fra STAR-mødet 29. april 2015

Notat om studerendes rolle i institutionsakkreditering

STAR-møde 29. oktober 2014

Læs nyhed fra STAR-mødet her.

Referat for STAR-møde, oktober 2014

STAR-møde 28. maj 2014

Læs nyhed fra STAR-mødet 28. maj 2014 her.

Referat for STAR-møde, maj 2014

Opstartsmøde 6. februar 2014

Læs nyhed fra første møde d. 6. februar 2014 omkring STAR her.