STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd

Sidst opdateret: 23.05.2018

STAR knytter de studerendes organisationer og Akkrediteringsinstitutionen tættere sammen og skaber rum for debat om de studerendes rolle og virke i kvalitetssikring og uddannelseskvalitet.

Formål og hensigt

STAR er nedsat for at sikre en løbende dialog mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og studerende om kvalitetssikring og -udvikling. Overgangen til institutionsakkreditering medfører et behov for tættere dialog.
STAR danner samtidig rum for de studerendes dialog om uddannelseskvalitet på tværs af landets studenterorganisationer, på tværs af fagområder og på tværs af forskellige typer af videregående uddannelsesinstitutioner.
STAR holder møde cirka to gange om året.

Se forretningsorden for STAR her.

Mødetemaer

De studerendes deltagelse i uddannelses- og institutionsakkreditering, blandt andet rekruttering af studerende til at medvirke i de akkrediteringspaneler, der oprettes til akkreditering af den enkelte uddannelse eller uddannelsesinstitution.
Hvordan Danmarks Akkrediteringsinstitutions arbejde kan bruges og gøres tilgængeligt for studiesøgende og i studenterrepræsentanters arbejde med kvalitetssikring og -udvikling
Forslag til Danmarks Akkrediteringsinstitution analyse- og formidlingsprojekter.

STAR skal repræsentere bredt blandt landets studerende på videregående uddannelser. På nuværende tidspunkt er følgende studenterorganisationer repræsenteret:

Administrationsbachelorernes Landsforening                                
Danske Magisterforening
Danske Mediestuderende
Danske Studerendes Fællesråd
De IT-studerende i PROSA/STUD
DJØF Studerende
Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL)
Konstruktørstuderendes Fællesråd
Lærerstuderendes Landskreds
Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende
Studenterforum UC
Studerendes udvalg ved danske Bioanalytikere
Sygeplejestuderendes Landssammenslutning
Pædagogstuderendes Landssammenslutning
TL-ungdom

Kontakt os, hvis din organisation ikke er på denne liste, og du gerne vil høre mere om mulighederne for at deltage i STAR.

Følgende videregående uddannelsesinstitutioner kan repræsenteres i STAR: universiteter og kunstneriske institutioner samt professions-, erhvervsrettede og maritime institutioner.

STAR stræber efter at repræsentere det videregående uddannelsesområde så bredt som muligt og inkluderer derfor som udgangspunkt studerende, der er demokratisk valgt som repræsentanter for nationale studenterorganisationer eller faglige organisationer. De landsdækkende organisationer udpeger hver især en repræsentant til STAR.

Kontakt os, hvis du er interesseret og gerne vil høre mere om mulighederne for at deltage i STAR.

STAR-møde 10. april 2018

Læs nyheden fra STAR-mødet her

Læs referatet fra STAR-mødet her

STAR-møde 3. oktober 2017

Læs nyheden fra STAR-mødet her

Læs referatet fra STAR-mødet her

STAR-møde 27. april 2017

Læs nyheden fra STAR-mødet her

Læs referatet fra STAR-mødet her

Ambitioner for studenterinvolvering – d.7.november 2016

Læs ambitionerne her.

Læs projektbeskrivelse for “arbejdsgruppe for involvering af studerende”.

STAR-møde 5.oktober 2016

Læs nyheden fra STAR-mødet her.

Læs referatet fra STAR-mødet her.

STAR-møde 13. april 2016

Læs nyheden fra STAR-mødet her.

Læs referatet fra STAR-mødet her.

STAR-møde 4.november 2015

Læs nyheden fra STAR-mødet her.

Referat fra STAR-mødet d.4.november 2015

STAR-møde 29.april 2015

Læs nyheden fra STAR-mødet her.

Referat fra STAR-mødet 29. april 2015

Notat om studerendes rolle i institutionsakkreditering

STAR-møde 29. oktober 2014

Læs nyhed fra STAR-mødet her.

Referat for STAR-møde, oktober 2014

STAR-møde 28. maj 2014

Læs nyhed fra STAR-mødet 28. maj 2014 her.

Referat for STAR-møde, maj 2014

Opstartsmøde 6. februar 2014

Læs nyhed fra første møde d. 6. februar 2014 omkring STAR her.

Sofie Bjerg Kirketerp

Akkrediteringskonsulent

Kevin Gønge

Akkrediteringskonsulent

Freja Geberbauer Nielsen

Projektmedarbejder