Indlæg fra studenter


Jeg har altid været interesseret i uddannelseskvalitet

  • Navn: Thomas Navntoft, 26 år
  • Profil: Læser diplomingeniør på Syddansk Universitet. Næstformand i Studienævnet for uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet, SDU. Valgt ind for studenterforeningen Syddanske Ingeniørstuderendes Fællesråd (SIF). Arbejder som ambassadør for ingeniøruddannelserne på SDU. Har medvirket som en af de studenterrepræsentanter, som akkrediteringspanelet mødes med ude på uddannelsesinstitutionen i forbindelse med instruktionsakkrediteringen af SDU.
  • Institution: Syddansk Universitet

07.01.2015

Det har, så langt jeg kan huske tilbage, været vigtigt for mig at være engageret i min hverdag og have indflydelse og bidrage, hvor jeg kan. Derfor har jeg engageret mig i uddannelsespolitik på mange måder, netop fordi jeg har min daglige gang på uddannelsesinstitutionerne. Derfor var det også naturligt for mig at stille op […]

Læs mere

Livet som studerende med studenterpolitisk arbejde

  • Navn: Manja Schrøder Runge Nielsen, 24 år
  • Profil: Læser psykologi på 9. semester; næstformand i Studienævnet for Psykologi; frivillig i NEFOS
  • Institution: Syddansk Universitet

16.10.2014

Jeg valgte at stille op til studienævnet, da psykologi er et helt nyt studie på Syddansk Universitet, og jeg ønskede at være med til at præge studiets udvikling. Men som arbejdet er skredet frem, må jeg dog indrømme, at mængden af regler, love og overvejelser for at drive et universitetsstudie er kommet bag på mig. […]

Læs mere