Eksisterende uddannelser

Sidst opdateret: 02.05.2017

Akkrediteringsloven fra 1. juli 2013 bevirker en række ændringer, der blandt andet har betydning for vejledning og frister for ansøgninger.

På denne side kan du holde dig orienteret om vejledningen for akkreditering og godkendelse af eksisterende videregående uddannelser. Du kan også se fristerne for ansøgning.

Tilrettet version af vejledning
Danmarks Akkrediteringsinstitution har maj 2016 revideret vejledningen til uddannelsesakkreditering af eksisterende uddannelser og udbud.

I vejledningerne er der foretaget mindre ændringer og præciseringer på baggrund af erfaringerne fra anden runde med uddannelsesakkreditering samt for at harmonisere og kvalificere de nøgletal, der indgår som indikatorer i akkrediteringsprocessen.

Ændringerne af vejledningen bliver beskrevet i dette notat:

Notat om ændringer i vejledning til eksisterende uddannelser (pdf)

Den reviderede version af vejledningen skal benyttes af de uddannelser, som har afleveringsfrist i september 2016.

Se desuden vejledning, april 2016, for uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets uddannelser og tillægsvejledning for engelsksprogede uddannelser og udbud nedenfor.

Hvis I har spørgsmål til ændringerne af vejledningen eller generelt til akkreditering af eksisterende uddannelser og udbud, så kan I kontakte Christel Sølvhjelm (professions-, erhvervsrettede og maritime institutioner) eller Lars Pedersen (universiteter og kunstneriske institutioner). Se deres kontaktoplysninger nederst på denne side. Akkrediteringsinstitutionen afholder desuden løbende informationsmøder om akkreditering af eksisterende uddannelser og udbud.

Om tidligere vejledninger

Ved opfølgning på betinget positive akkrediteringer tages udgangspunkt i den vejledning, der var gældende, da sagen blev afgjort.

Tidligere vejledninger

Tidligere vejledning til uddannelsesakkreditering af eksisterende uddannelser og udbud (PDF), udgivet juni 2015

Tidligere vejledning til uddannelsesakkreditering af eksisterende uddannelser og udbud (Word), udgivet juni 2015

 

Tidligere vejledning til uddannelsesakkreditering af eksisterende uddannelser og udbud (Word), udgivet 30. september 2013

Tidligere  vejledning til uddannelsesakkreditering af eksisterende uddannelser og udbud (PDF), udgivet 30. september 2013

Former guide for accreditation of existing programmes in English  (PDF), published September 30 2013

Former guide for accreditation of existing programmes in English (Word), published September 30 2013

Tidligere tillægsvejledning for engelsksprogede uddannelser og udbud (pdf) – juli 2015

Model for opgørelse af studieaktivitet

Tillæg til vejledning til uddannelsesakkreditering. Præcisering af nøgletal for gennemførelse (pdf) – oktober 2015

Tillæg til vejledning, marts 2014. Præcisering af brugen af nøgletal til akkreditering af udbud af eksisterende erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

Præciseringer til vejledningen om akkreditering af eksisterende uddannelser og udbud på det professions-, erhvervsrettede og maritime område. Opfølgning på informationsmøde december 2013

Tidligere vejledning til akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser – 2. udgave (PDF)

Tidligere vejledning til akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser – 1. udgave (PDF)

Tidligere vejledning for akkreditering på det professions- og erhvervsrettede område, januar 2013 – 7. udgave (PDF)

Tidligere vejledning for akkreditering på det professions- og erhvervsrettede område, april 2012 – 6. udgave (PDF)

Ændringer i den tidligere vejledning for det professions- og erhvervsrettede område, april 2012 – 6. udgave (PDF)

Tidligere vejledning for akkreditering på det professions- og erhvervsrettede område, november 2011 – 5. udgave (PDF)

Tidligere vejledning for akkreditering på det professions- og erhvervsrettede område, januar 2011 – 4. udgave (PDF)

Kontakt for professions-, erhvervsrettede og maritime institutioner

Christel Sølvhjelm

Chefkonsulent

Kontakt for universiteter og kunstneriske institutioner

Lars Pedersen

Chefkonsulent

  • 15. september 2017: Frist for indsendelse af skriftligt dokumentation for opfølgninger på betinget positive uddannelsesakkrediteringer (genakkrediteringer).
  • 10. november 2017: Frist for indsendelse af skriftlig dokumentation for uddannelser og uddannelsesudbud, der skal turnusakkrediteres.

Ansøgningsprocedure

Vores ansøgningsmodul giver uddannelsesinstitutionernes centrale medarbejdere mulighed for at oprette ansøgninger om akkreditering af nye og eksisterende uddannelser. Når ansøgningen er oprettet kan den deles med andre bidragsydere.

I 2013 blev ansøgningsmodulet ændret, så det kan modtage ansøgninger fra alle institutioner – ikke udelukkende universiteterne.

Uddannelsesinstitutionerne skal bruge ansøgningsmodulet til at indtaste en række stamdata samt uploade dokumentationsrapport, bilag og følgebrev.

Ansøgningsmodulet samler filerne og indtastningerne i én ansøgning.

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til ansøgningsmodulet, er man velkommen til at kontakte:

Jan Vernholm Groth

Specialkonsulent

Kontakt for professions-, erhvervsrettede og maritime institutioner

Christel Sølvhjelm

Chefkonsulent

Kontakt for universiteter og kunstneriske institutioner

Vibeke Fahlén

Chefkonsulent