Nye uddannelser og udbud

Sidst opdateret: 19.06.2018

På denne side kan du finde relevant vejledning og aktuelle frister for nye uddannelser og udbud.

Vejledning

Tilrettet version af vejledning

Danmarks Akkrediteringsinstitution har marts 2015 tilrettet vejledningen til uddannelsesakkreditering af nye uddannelser og udbud. Der er tale om en række mindre justeringer samt en ændring i spørgsmålene til kriterium 2 til de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser. Sidstnævnte er følge af et notat om Akkrediteringsrådets forventninger til disse uddannelsers videngrundlag, som er offentliggjort af rådet februar 2015 (“Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag”).

Alle ændringerne af vejledningen er beskrevet i dette notat:

Ændringer i AI’s vejledning til uddannelsesakkreditering – Nye uddannelse og udbud, marts 2015 (PDF)

Den tilrettede version skal benyttes til de ansøgninger, som har ansøgningsfrist juni 2015.

Så snart vejledningen er oversat til engelsk, så vil den ligeledes komme på hjemmesiden.

Hvis I har spørgsmål til ændringerne af vejledningen eller generelt til akkreditering af nye uddannelser og udbud, så kontakt venligst Mia Holm Andreasen (se kontaktoplysninger nederst på siden). Vi tilbyder desuden løbende informationsmøder om nye uddannelser og udbud.

Vejledning

Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets uddannelser (Word), udgivet oktober 2016.

Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets uddannelser. Nye uddannelser (PDF), udgivet oktober 2016.

Vejledning til uddannelsesakkreditering – Nye uddannelser og udbud (Word), udgivet marts 2015.

Vejledning til uddannelsesakkreditering – Nye uddannelser og udbud (PDF), udgivet marts 2015.

Vejledende spørgsmål til nye uddannelser (fællesgrader) – præcisering af vejledning (marts 2015)(pdf)

Vejledning til uddannelsesakkreditering af nye udbud i udlandet

(Guide to programme accreditation – Local provision abroad of Danish programmes of vocationally oriented higher education) (Word), udgivet 2015

Vejledning til uddannelsesakkreditering af nye udbud i udlandet

(Guide to programme accreditation – Local provision abroad of Danish programmes of vocationally oriented higher education) (PDF), udgivet 2015

Frister for ansøgning om nye uddannelser og udbud

  • 1. oktober 2018

Ansøgningsfrister i 2019:

  • 1. februar 2019
  • 15. maj 2019
  • 1. oktober 2019

Ansøgninger, der indsendes til fristen i medio maj, behandles normalt på Akkrediteringsrådsmøde i marts.

Ansøgninger, der indsendes til fristen i oktober, behandles normalt på Akkrediteringsrådsmøde i juni.

Ansøgninger, der indsendes til fristen i februar behandles normalt på Akkrediteringsrådsmøde i oktober.

Når akkrediteringsprocessen starter, bliver der udmeldt en tidsplan.

Frister om ansøgning for prækvalifikation hos RUVU

  • 17. september 2018 kl. 12.00
  • 1. februar 2019 kl. 12.00

Ansøgningsprocedure

Vores ansøgningsmodul giver uddannelsesinstitutionernes centrale medarbejdere mulighed for at oprette ansøgninger om akkreditering af nye og eksisterende uddannelser. Når ansøgningen er oprettet, kan den deles med andre bidragsydere.

Uddannelsesinstitutionerne skal bruge ansøgningsmodulet til at udfylde en række data og uploade redegørelse, bilag og følgebrev.

Ansøgningsmodulet samler filerne og indtastningerne i én ansøgning.

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til ansøgningsmodulet, er man velkommen til at kontakte:

Jan Vernholm Groth

Specialkonsulent

Kontakt for akkreditering af nye uddannelser og udbud

Mia Holm Bech

Akkrediteringskonsulent