Et tredje ben i sikringen af uddannelseskvalitet

28 Aug

Debatindlæg i Altinget af Anette Dørge og Per B. Christensen: I dag går den eksterne kvalitetssikring af de videregående uddannelser på to ben – men det ene ben halter lidt, de to ben går ikke helt i takt og tilføjelsen af et nyt, tredje ben ville styrke indsatsen.

Læs mere

Høringssvar til forslag om ændring af akkrediteringsloven

22 Aug

Danmarks Akkrediteringsinstitution har afgivet høringssvar til ændringsforslag af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Forslaget indholder blandt andet en række justeringer af akkrediteringsprocesser.

Læs mere

Ny rapport: Studentercentreret læring i et dansk og europæisk perspektiv

11 Aug

Når studerende kommer i centrum for egen læring, styrkes engagement og motivation. Det styrker de studerendes læring. Med rapporten `Hovedperson i egen læring – Studentercentreret læring i et dansk og europæisk perspektiv´ kortlægger Danmarks Akkrediteringsinstitution, hvordan danske uddannelsesinstitutioner arbejder med studentercentreret læring.

Læs mere

Kontakt

Daniel Sebastian Larsen