Dataetik og principudvikling i centrum for seminar

24 Jan

26 datainteresserede repræsentanter fra uddannelsessektoren var mødt op til seminar i Akkrediteringsinstitutionens Learning analytics netværk den 17. januar. Dagen bød på oplæg og diskussioner om de etiske perspektiver og rammer for learning analytics i Danmark.

Læs mere

Vi tager `Den store kvalitetsdebat´ på Folkemødet

10 Jan

På årets Folkemøde på Bornholm vil Akkrediteringsinstitutionen byde op til #Denstorekvalitetsdebat. De overordnede linjer for arrangementet begynder at tegne sig, men kom gerne med forslag og indspark.

Læs mere

Vi skal have styr på uddannelsesdata

03 Jan

De digitale fodspor, som studerende og elever efterlader på deres uddannelsesvej, rummer muligheder med stor potentiel værdi. Men hvem ejer uddannelsesdata, og hvordan bruges de? Det bør diskuteres bredt i sektoren med afsæt i et princip om, at ejerskab over data om egen læring tilfalder den enkelte.

Læs mere

Kontakt

Daniel Sebastian Larsen