– Aarhus Universitet


Panelet

Forperson Anders Stig-Björn Söderholm, professor i erhvervsøkonomi, rektor for Kungliga Tekniska Högskolan. Anders Stig-Björn Söderholm har tidligere været rektor for Handelshøjskolen ved Umeå Universitet og Mittuniversitetet. Han har også været generalsekretær for Sveriges universitets- och högskoleforbund og generaldirektør for UKÄ, som evaluerer de videregående uddannelsesinstitutioner i Sverige. Anders Stig-Björn Söderholm har deltaget som ekspert i forbindelse med evalueringer af flere videregående uddannelsesinstitutioner i de nordiske lande, herunder har han været medlem af akkrediteringspanelet for Aalborg Universitet.

Cecilia Christersson, docent i odontologisk materialevidenskab ved Malmö Universitet og overtandlæge. Cecilia Christersson har tidligere været prorektor for Malmö högskola og vicerektor for globalt engagement og udfordringsbaseret læring ved Malmö Universitet. Hun er ansat på deltid ved Centrum för Akademiskt lärarskap ved Malmö Universitet. Hun er desuden bestyrelsesmedlem i NOKUT og i Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning samt vicepræsident i SGroup – Universities in Europe. Cecilia Christersson har været medlem af akkrediteringspanelet for Københavns Universitet, og været forperson for akkrediteringspanelerne for Syddansk Universitet og Københavns Professionshøjskole.

Roger Midtstraum, lektor i informationsteknologi, prodekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk på NTNU. Roger Midtstraum har ansvaret for kvalitetssikring af fakultetets uddannelser og er medlem af NTNU’s uddannelsesudvalg. Han har tidligere været leder af forvaltningsudvalget for civilingeniøruddannelsen på NTNU. Han har også været leder af det nationale råd for matematik, naturfag og teknologi og af det nationale råd for tekniske uddannelser. Roger Midtstraum har desuden været medlem af akkrediteringspanelet for Danmarks Tekniske Universitet.

Gunn Enli, professor i medievidenskab, prodekan for Det humanistiske fakultet på Universitetet i Oslo. Gunn Enli er ansvarlig for kvalitetssikringsarbejdet på Det humanistiske fakultet på Universitetet i Oslo. Hun er også medlem af uddannelseskomiteen, hvor prodekanerne koordinerer uddannelsespolitiske tiltag på tværs af universitetet. Gunn Enli er desuden fakultetsrepræsentant i rådet for samarbejde med arbejdslivet, som bidrager til relevanssikringen af universitetets uddannelser.

Jørgen Ulrik Jensen, partner i Pluss Leadership. Jørgen Ulrik Jensen er uddannet cand.merc. i strategi og ledelse fra Aalborg Universitet. Han har i mange år arbejdet som rådgiver inden for strategi-, organisations-, governance- og forretningsudvikling. Jørgen Ulrik Jensen har tidligere været direktør i BDO Scanrevision, direktør i Rambøll Management, afdelingsleder i Niras samt videnskabelig medarbejder på Aalborg Universitet. Desuden har han været bestyrelsesformand i bl.a. Visit Aarhus, Aarhus Idrætspark, Midtjysk Turisme og Sydvestjyske Museer.

Linea Winkler Stokholm, studerende på kandidatuddannelsen i psykologi på Aalborg Universitet. Linea Winkler Stokholm har været studenterrepræsentant i bestyrelsen på Aalborg Universitet. Hun har også været medlem af Institutrådet for Kommunikation og Psykologi samt Akademisk Råd på Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet. Hun er medlem af studienævnet for psykologi, som hun også tidligere har været næstforperson for.


Projektleder

Jan Vernholm Groth

Chefkonsulent

Team

Anna Thomine Bräuner Kristensen

Akkrediteringskonsulent

Mads Hareskov Jørgensen

Akkrediteringskonsulent

Caroline Juul Olsen

Projektmedarbejder


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 15. september 2023

1. besøg: 19. - 20. december 2023

2. besøg: 12. - 15. marts 2024

Høring, rapport: 10. juni - 1. juli 2024

Rådsmøde: 24. september 2024

Aarhus Universitet (AU)

Aarhus Universitet (AU) blev grundlagt i 1928 og er et af de største universiteter i Danmark. Det har omkring 35.000 studerende og beskæftiger over 12.000 medarbejdere, inklusive 5.400 forskere.

Aarhus Universitet har campusser i Aarhus, Emdrup og Herning, hvoraf Aarhus er det største. Aarhus Universitet udbyder uddannelser og bedriver forskning inden for humaniora, uddannelses-, sundheds-, natur-, ingeniør-, samfunds- og erhvervsvidenskab. Aarhus Universitets uddannelser og forskning er organiseret under fem fakulteter:

- Faculty of Arts
- Aarhus BSS - Business and Social Sciences
- Faculty of Health
- Faculty of Natural Sciences
- Faculty of Technical Sciences

Bestyrelsen er den øverste myndighed på Aarhus Universitet og består af 11 medlemmer, hvoraf 6 er eksterne.  Universitetsledelsen består af rektor, prorektor, universitetsdirektøren, erhvervsdirektøren samt dekanerne for de fem fakulteter. Rektor varetager universitetets daglige ledelse inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. De øvrige medlemmer af universitetsledelsen varetager deres opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Aarhus Universitet fik senest en positiv institutionsakkreditering den 28. november 2018, da Akkrediteringsrådet traf afgørelse om genakkreditering af Aarhus Universitet i første runde af institutionsakkreditering. Læs afgørelsesbrevet og akkrediteringsrapporten for første rundes institutionsakkreditering af AU her.

Hjemmeside: Aarhus Universitet (AU)

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk