Sidst opdateret: 28.05.2018

Bemærk, at vi i vejledningen skriver, at professionsbacheloruddannelser og erhvervsakademiuddannelser skal sammenligne frafaldstal med et gennemsnit på landsplan. Det er en fejl, da vi ikke har data til at beregne gennemsnittet. De uddannelser skal derfor kun forholde sig til den absolutte grænseværdi på 15 procent.

Notat om sammenligningsgrundlag til brug ved bl.a. akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser (pdf) – september 2017

Tal for ledighedsgraden for dimittender i 4.-7. kvartal findes her: Ledighed – uddannelsesvinkel (Excel) [ekstern side: Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside]

Vejledning til anvendelse af ledighedsgraden for dimittender i 4. – 7. kvartal (pdf)

Tal for gennemsnitlig overskridelse af normeret studietid findes her [eksternt side: Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside]

Vejledning til anvendelse af gennemsnitlig overskridelse af normeret studietid (pdf)

Statistik for nyuddannedes beskæftigelse (4-19 måneder) findes her – [ekstern side: Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside]

Universiteternes Statistiske Beredskab, definitionsmanualen findes her – [ekstern side: Danske Universiteters hjemmeside]

Nyttige links til ministeriets hjemmeside:

Nøgletal anvendt i det indikatorbaserede tilsyn

Timetalssystemet – et fagsystem til indberetning af undervisnings- og vejledningstimer mv.

Ældre dokumenter:

Notat om sammenligningsgrundlag til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser (pdf) – august 2016

Notat om sammenligningsgrundlag til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser (pdf) – juli 2015

Notat om sammenligningsgrundlag, eksisterende universitetsuddannelser, juli 2014

Lars Pedersen

Chefkonsulent

Kevin Gønge

Akkrediteringskonsulent

Kontakt

Lars Pedersen