– Erhvervsakademi Dania


1. Besøg

Engageret dialog om kvalitetssikringsarbejdet på Erhvervsakademi Dania under akkrediteringspanelets første besøg

Akkrediteringspanelet lagde sidst i april vejen forbi Erhvervsakademi Danias campus i Randers som led i anden runde af institutionsakkreditering for erhvervsakademiet. Besøget er det første af to og kommer i forlængelse af, at Dania indleverede institutionsrapport i marts. Besøget strakte sig over to dage og var velforberedt af Dania. Fra start til slut bød besøget på engagerende dialoger om erhvervsakademiets kvalitetssikringssystem, og hvad det vil sige at være en uddannelsesinstitution med mange små lokale campusser og en mangfoldig studentersammensætning.

Besøget blev skudt i gang med en meet n’ greet torsdag den 27. april, hvor akkrediteringspanelet kunne møde repræsentanter fra erhvervsakademiet. Danias rektor bød først velkommen til akkrediteringspanelet, hvorefter han slog tonen an for besøget med en film, om hvordan Danias værdier guider dem i arbejdet med at uddanne erhvervsakademistuderende. Efterfølgende præsenterede panelformanden akkrediteringspanelet og understregede, at de glædede sig til at komme i gang. Efter velkomsterne var der afsat tid til en minglerunde, hvor panelet og konsulenter fra akkrediteringsinstitutionen havde mulighed for at møde alle de repræsentanter fra Dania, som skulle interviewes i løbet af besøget.

Med en god start indledte panelet det første interview med Danias ledelse og bestyrelsesformand, hvor panelet kom godt ud i krogene af Danias kvalitetssikringsarbejde. Herefter talte panelet med studerende fra erhvervsakademiets forskellige uddannelsesudbud om deres inddragelse i kvalitetsarbejdet på Dania. Efter panelet havde talt med studerende, fik de en rundvisning på campus af tre studerende, der også deltog i interviewet. De fortalte engageret om deres campus, da de viste akkrediteringspanelet rundt i deres hybridlokale, auditorie, værksted og klasselokaler. Rundvisningen sluttede med en frokost, inden panelet forsatte deres interviews.

Efter frokost talte panelet med undervisere, hvorefter de sluttede torsdagen af med at interviewe mellemledere og chefer for fællesfunktioner. I de to interviews fik panelet indsigt i systematikken i Danias kvalitetssikringssystem.

Fredag var besøgets sidste dag, og den gik med en afsluttende samtale sammen med den øverste ledelse. Her fik panelet svar på deres sidste spørgsmål. Efterfølgende gav panelformanden en foreløbig tilbagemelding på besøget, hvorefter der var dialog, om hvilke områder, som kunne være relevante at belyse yderligere i audit trails, når panelet vender tilbage i september. Afslutningsvis takkede panelformanden for et rigtig godt besøg, hvor de var blevet taget godt imod og havde mange gode samtaler.


Panelet

Tue Sanderhage, direktør for Vestegnen HF og VUC. Tue Sanderhage er tidligere institutchef på Institut for Ledelse og Forvaltning på Professionshøjskolen Metropol og tidligere praktikvejleder, uddannelsesleder og udviklingsleder på Roskilde Pædagogseminarium. Tue Sanderhage er uddannet cand.mag. i pædagogik og kommunikation fra Roskilde Universitet. Han har deltaget i flere akkrediteringspaneler: som panelforperson i forbindelse med institutionsakkreditering af UC Lillebælt i 2018 og som panelmedlem i forbindelse med institutionsakkreditering af VIA University College i 2016, Aarhus Arkitektskole i 2020 og Rytmisk Musikkonservatorium i 2021.

Stine Grønvold, prorektor for uddannelse på Høgskolen i Innlandet. Sammen med rektor har hun bl.a. ansvaret for institutionens kvalitetssikringssystem. Stine Grønvold er tidligere vice-dekan på Høgskolen i Hedmark (nu en del af Høgskolen i Innlandet). Høgskolen i Innlandet er spredt ud over flere campusser i seks forskellige byer. Hun har deltaget som sagkyndig hos den norske akkrediteringsinstitution NOKUT i deres periodiske tilsyn med systematisk kvalitetsarbejde som blandt andet komiteleder for tilsynet af Forsvarets Høgskole i 2022 og komiteleder for tilsynet af Høyskolen Kristiania i 2021.

Liselott Lycke, kvalitetschef og afdelingschef ved Høgskolan Väst. Hun er ingeniør i maskinteknik og industriel økonomi, har en licentiatgrad i kvalitetsteknik og var tidligere lektor i maskinteknik og institutleder ved Institutionen för ingenjörsvetenskap på Høgskolan Väst.  Høgskolen Väst udbyder blandt andet lærer-, sygeplejerske, økonomi-, data- og ingeniøruddannelser. Liselott Lycke har deltaget i flere akkrediteringspaneler i Sverige og Danmark blandt andet som forperson i forbindelse med institutionsakkreditering af Fredericia Maskinmesterskole i 2023 og Københavns Maskinmesterskole i 2019 og som panelmedlem i forbindelse med institutionsakkreditering af Fredericia Maskinmesterskole i 2017 og af MARTEC i 2018.

Jan Beyer-Schmidt Sørensen, har som erhvervschef i Aarhus Kommune fra 2005-19 og efterfølgende som strategisk rådgiver i Erhvervshus Midtjylland i 2019-20 beskæftiget sig med erhvervsvirksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft og har i den sammenhæng haft tæt og løbende kontakt med de østjyske uddannelsesinstitutioner blandt andet gennem Erhvervskontaktudvalget i Aarhus Kommune. Fra 2001 til 2004 var han rektor på Handelshøjskolen i Aarhus, hvor han også har været studieleder og dekan. Jan Beyer Schmidt-Sørensen er cand.oecon. og har en ph.d.-grad fra Aarhus BSS. Han har deltaget i flere akkrediteringspaneler: som panelmedlem i forbindelse med institutionsakkrediteringen af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i 2023, CBS i 2022 og 2014, SDU i 2021 og IBA Erhvervsakademi Kolding i 2018.

Amalie Lund Koch, studerer på 6. semester af bygningskonstruktøruddannelsen på Zealand – Sjællands Erhvervsakademi. Amalie Lund Koch er studenterrepræsentant i Zealands bestyrelse. Hun er desuden formand for de studerendes råd (DSR) på institutionen. DSR er bindeled mellem de studerende og ledelsen og arbejder med at sætte politiske, faglige og sociale aspekter på dagsordenen.


Projektleder

Christel Sølvhjelm

Chefkonsulent

Team

Frederik Kolind

Specialkonsulent

  • Tlf:       
  • Mobil:  

Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 10 . marts 2023

1. besøg: 27. april - 28. april 2023

2. besøg: - Uge 39, september 2023

Høring, rapport: 13. december 2023 - 11. januar 2024

Rådsmøde: 12. marts 2024

Erhvervsakademi Dania

Dania Erhvervsakademi blev etableret i 2009. Danias uddannelsesudbud dækker en større del af Midt- og Østjylland med campusser i Grenaa, Hobro, Horsens, Randers, Skive, Silkeborg og Viborg. Størstedelen af Danias studerende læser i Randers, hvor administrationen også har hjemme.

Dania udbyder 24 professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser inden for it, sundhed, samfund, teknik, kommunikation samt det økonomisk-merkantile område på tværs af deres syv campusser. Derudover udbyder de også 13 akademi- og diplomuddannelser.

Dania Erhvervsakademi havde i 2021 omkring 2.200 fuldtidsstuderende og 3.300 studerende på deres efter- og videreuddannelser og har ca. 200 fuldtidsansatte medarbejdere.

Hjemmeside: Erhvervsakademi Dania

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk