– IBA Erhvervsakademi Kolding


Panelet

Forperson Annelise Kiønig, rektor/direktør ved Fagskolen Kristiania i Norge. Annelise Kiønig er tidligere direktør for eksterne relationer på Høyskolen Kristiania og tidligere markedsdirektør for Norges Kreative Fagskole og Norges Kreative Høyskole. Hun har tidligere varetaget ledelsesposter inden for IT-sektoren. Derudover er Annelise Kiønig bestyrelsesmedlem ved Brann- og redningsskolen og medlem af Norges nationale klagenævn for videregående erhvervsuddannelser. Annelise Kiønig har deltaget i akkrediteringspanelet for Københavns Erhvervsakademi. Annelise Kiønig er cand.mag. og master of management.

Jerker Moodysson, rektor og professor i Innovation Studies ved Jönköping International Business School ved Jönköping University i Sverige. Han har tidligere været direktør og professor ved Centre for Innovation Research ved Lunds Universitet. Derudover er Jerker Moodysson bestyrelsesformand ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger i Norge. Han har deltaget i og ledet EQUIS og AACSB akkrediteringer i en række lande, bl.a. Norge, Finland og England. Jerker Moodysson er ph.d. i økonomisk geografi.

Steen Steensen, professor i journalistik ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet i Norge. Steen Steensen forsker i digital journalistik og ændringer i offentligheden. Steen Steensen har tidligere været institutleder ved Institutt for journalistikk og mediefag på OsloMet. Som institutleder har Steen Steensen særligt arbejdet med udvikling og implementering af nye standarder og procedurer for kvalitetssikring af uddannelser. Steen Steensen har deltaget i akkrediteringspaneler for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Roskilde Universitet. Steen Steensen er ph.d. i medievidenskab.

Pernille Berg, Forsknings- & programchef ved Fonden for Entreprenørskab, hvor hun er ansvarlig for fondens forsknings- og analyseaktiviteter samt fondens programmer, herunder de regionale aktiviteter. Pernille Berg har tidligere været forskningsdirektør ved BLOXHUB. Her samarbejdede hun med erhvervslivet, hvor hun var med til at omsætte forskningsviden og afdække erhvervslivets vidensbehov. Derudover har Pernille Berg tidligere været videnchef samt forsknings- og innovationschef ved Københavns Erhvervsakademi, hvor hun stod for at styrke uddannelsernes videngrundlag, bl.a. gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter. Pernille Berg er fil.dr. i sociologi og uddannelsesvidenskab.

Laura Mie Møbius Olsen, studerende på finansbacheloruddannelsen ved Copenhagen Business Academy. Laura Mie Møbius Olsen sidder som studenterrepræsentant i bestyrelsen for Copenhagen Business Academy og har derigennem erfaring med kvalitetssikringsarbejdet på en videregående uddannelsesinstitution. Derudover er hun medlem af studierådet på Copenhagen Business Academy.


Projektleder

Dea Busk Sørensen

Akkrediteringskonsulent

Team

Drude Skov Lauridsen

Akkrediteringskonsulent

Karin Gilvad Freiberg

Akkrediteringskonsulent

Amanda Lund Hansen

Bachelorfuldmægtig


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 10. marts 2023

1. besøg: 11. maj - 12. maj 2023

2. besøg: 26. september - 28. september 2023

Høring, rapport: 13. december 2023 - 11. januar 2024

Rådsmøde: 12. marts 2024

IBA Erhvervsakademi Kolding

IBA Kolding eller International Business Academy Kolding blev formelt sin egen institution 1. januar 2009 og senere hen udspaltet fra IBC og Hansenberg, hvor tilknytningen til de to erhvervsskoler, som tidligere udbød uddannelserne, ophørte. Siden 2019 har IBA Koldings uddannelser holdt til på deres nybyggede campus, der er centralt placeret i Kolding. Derudover tilbyder IBA Kolding også hele uddannelser og kurser online.

IBA udbyder uddannelser på videregående niveau inden for salg og markedsføring; innovation og iværksætteri; finans og økonomi; teknologi; og multimedier og web. Instutitionen udbyder videregående fuldtidsuddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau samt efter- og videreuddannelser på akademi- og diplomniveau.

I 2021 havde IBA 1.312 studerende på deres videregående grunduddannelser og 3.531 studerende på deres efter- og videreuddannelser. I 2023 har IBA 157 fastansatte medarbejdere og 84 deltidsundervisere.

Hjemmeside: IBA Erhvervsakademi Kolding

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk