Sidst opdateret: 06.09.2018

Panelet

Formand: Liselott Lycke, kvalitetschef ved Høgskolan Väst, som udbyder professionsrettede uddannelser bl.a. inden for teknik og videnskab, eksempelvis uddannelserne til elektroingeniør og maskiningeniør. Liselott Lycke er lektor og tidligere institutleder ved Institutionen för ingenjörsvetenskap på Høgskolan Väst. Hun var medlem af akkrediteringspanelet, der var tilknyttet akkrediteringen af Fredericia Maskinmesterskole og er medlem af akkrediteringspanelet, der er tillnyttet akkrediteringen af MARTEC. Liselott Lycke er uddannet ingeniør i maskinteknik og industriel økonomi og har en licentiatgrad i kvalitetsteknik.

Geir Egil Dahle Øien, professor og dekan ved Fakultetet for informationsteknologi, matematik og elektroteknik ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Geir Øien er tidligere institutleder ved Institut for teleteknik ved Norges Tekniske Høgskole (som nu er fusioneret ind i NTNU). Han har medvirket som ekspert i forbindelse med evalueringer i regi af den norske akkrediteringsinstitution NOKUT, herunder evaluering af kvalitetssikringssystemet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Geir Øien er uddannet civilingeniør og har en Ph.d. grad.

Lone Broberg, partner i konsulenthuset Scottnordic. Lone Broberg har indtil 2016 været Vice President Human Ressource i Alfa Laval. Lone Broberg sidder i bestyrelsen for UC Nordjylland og har tidligere været i bestyrelsen for Erhverv Norddanmark. Lone underviser som ekstern lektor på Aalborg Universitet inden for organisation og ledelse og har siddet i Danmarks Akkrediteringsråd fra 2011 til 2015. Hun er medlem af akkrediteringspanelet, der er tilknyttet akkrediteringen af MARTEC. Lone Broberg er uddannet Cand.odont og har en HD i strategi og organisation.

Dan Thygesen, maskinmesterstuderende på MARTEC. Dan Thygesen er studenterrepræsentant i MARTEC’s bestyrelse og medlem af studierådet og studienævnet på MARTEC. Dan Thygesen er desuden uddannet entreprenørmaskinmekaniker og har arbejdet både on- og off-shore som installation supervisor.


Selvevalueringsrapport

Maskinmesterskolen indsendte i juni 2018 deres selvevalueringsrapport og dermed deres ansøgning om institutionsakkreditering.

Læs rapporten her


Projektleder

Christel Sølvhjelm

Chefkonsulent

Team

Kristian Frisk

Akkrediteringskonsulent

Marie Bjerresgaard Hjort

Akkrediteringskonsulent

Sebastian Tue Pedersen Ove

Projektmedarbejder


Deadline og datoer

Deadline for ansøgning/selvevaluering: 25. juni 2018

1. besøg: 24. - 25. oktober 2018

2. besøg: Datoer følger -

Høring, rapport: Datoer følger -

Rådsmøde: 5. oktober 2019

Maskinmesterskolen København

Maskinmesterskolen København (MSK) er en maritim uddannelsesinstitution, der blev grundlagt i 1906. I 2017 flyttede skolen til nyt eget domicil med værkstedsskole, undervisningsfaciliteter og laboratorier i Lyngby.

Maskinmesterskolen udbyder én videregående uddannelse, professionsbacheloruddannelsen til maskinmester. Derudover udbyder den også et Vessel Manager-kursus, som er en efteruddannelse på diplomniveau. Denne uddannelse er ikke omfattet af institutionsakkrediteringen.

MSK ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, hvoraf seks medlemmer er udpeget eksternt, mens ét medlem er medarbejdervalgt. Yderligere deltager to repræsentanter fra MSK’s studieforening og rektor som tilforordnede på bestyrelsesmøderne. Den daglige ledelse varetages af rektor som øverst ansvarlig samt en uddannelseschef og en ressourcechef.

Antallet af studerende på maskinmesteruddannelsen på MSK er fordoblet over en periode på seks år. Således var der 311 indskrevne studerende på maskinmesteruddannelsen i 2010, mens der var 786 studerende i 2016.

Hjemmeside: Maskinmesterskolen København

Sprog: Akkrediteringen gennemføres på dansk