– Zealand – Sjællands Erhvervsakademi


Panelet

Forperson Peter Friese, Chefkonsulent hos Nordisk Praksis, tidligere prorektor for Professionshøjskolen VIA og rektor for Seminariet Peter Sabroe. Peter har også været formand for bestyrelser, bl.a. Kaospiloterne, Vitus Bering Innovation Park samt Grønlands socialpædagogiske seminarium og arbejder i dag bl.a. som konsulent for ledere på uddannelsesinstitutioner. På VIA var Peter ansvarlig for etablering af institutionens kvalitetssikringssystem. Peter Friese er uddannet psykolog.

Kristin Helene Arnesen, Prodekan School of Communication and Marketing, Høyskolen Kristania. Kristin har tidligere været direktør for afdelingen for programinnovation og pædagogisk teknologi på højskolen og direktør for netstudier, læringsteknologi og pædagogisk udvikling også på højskolen. Kristin har arbejdet med udvikling af nye uddannelser, bl.a. inden for design og markedsføring, pædagogisk udvikling, implementering af digitale redskaber og faglig ledelse. Kristin Helene Arnesen er kandidat i teknologiledelse og tidligere også kandidat i arkæologi, kunsthistorie og konservering.

Gard Tekrø Rolid, rektor Fagskolen Innlandet. Gard har tidligere arbejdet som leder af dimensionering, optag og organisering i relation til skole og uddannelse på kommunalt niveau. Han er medlem af rådet for fagskoler i Norge og sidder desuden med i et ministerielt nedsat udvalg, som skal se på en revision af optagelsessystemet på de videregåen-de uddannelser i Norge. Gard Tekrø Rolid har en kandidat i kommunikation og lederefteruddannelse oven på en uddannelse som lærer.

Pernille Berg, Forsknings- & programchef ved Fonden for Entreprenørskab. Pernille er ansvarlig for fondens forsknings- og analyseaktiviteter samt fondens programmer, herunder de regionale aktiviteter. Pernille Berg har tidligere været forskningsdirektør ved BLOXHUB. og videnchef samt forsknings- og innovationschef ved Københavns Erhvervsakademi. Pernille Berg er fil.dr. i sociologi og uddannelsesvidenskab.

Nouha El-Mouaki, studerende på Cph Business. Nouha læser til professionsbachelor i international handel og markedsføring. Hun har en EA i marketing management. Nouha er forkvinde for Cph Business studerende


Projektleder

David Metz

Chefkonsulent

Team

Birgitte Thomsen

Chefkonsulent

Sine Himmelstrup

Akkrediteringskonsulent


Tidsplan

Deadline for institutionsrapport: 21. juni

1. besøg: 2. - 3. oktober

2. besøg: - December

Høring, rapport: 15. marts - 10. april 2024

Rådsmøde: 18. juni

Zealand – Sjælland Erhvervsakademi

Zealand – Sjælland Erhvervsakademi blev etableret i 2009 som Erhvervsakademi Sjælland. Fra 2009 til 2012 fungerede erhvervsakademiet som en såkaldt light-konstruktion, der samlede erhvervsrettede videregående uddannelser fra ni erhvervsskoler. Fra 2012 fik erhvervsakademiet ledelsesretten over uddannelsesudbuddene og det fulde økonomi- og personaleansvar. Zealand udbyder nu uddannelser i seks byer i Region Sjælland. Der er fem campusser samt en uddannelsesstation i Holbæk, der udbyder dele af uddannelsen til finansøkonom. Zealand udbyder 30 fuldtidsuddannelser fordelt 38 uddannelsesudbud og 14 deltidsuddannelser fordelt på 22 uddannelsesudbud. Erhvervsakademiet har 321 personaleårsværk og 3774 fuldtidsstuderende opgjort i 2022, hvoraf størstedelen enten læser i Roskilde eller Næsted.

Zealand er en selvejende institution, hvor bestyrelsen har det overordnede strategiske ledelsesansvar. Bestyrelsen består af 13 medlemmer, hvoraf ni kommer udefra og fire repræsenterer medarbejdere og studerende fra institutionen. Zealands direktion består af en rektor og uddannelsesdirektør, som er en nyoprettet stilling i forbindelse med en ændring af Zealands interne organisering i foråret 2023. Uddannelsesdirektøren refererer til Rektor. Zealand er organiseret i tre fagområder, der følger uddannelserne. De tre fagområder IT og ledelse, Merkantil og Teknisk ledes af en programchef hver, der refererer til uddannelsesdirektøren.

Hjemmeside: Zealand – Sjælland Erhvervsakademi

Sprog: Dansk