Sidst opdateret: 05.09.2018

Ønsker en privat uddannelse at blive berettiget til SU (Statens Uddannelsesstøtte), kan Danmarks Akkrediteringsinstitution foretage en SU-vurdering. Ud fra Akkrediteringsinstitutionens vurdering afgør Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, om den private uddannelse skal godkendes som SU-berettiget. Godkendes den private uddannelse som SU-berettiget, kan de studerende på uddannelsen modtage SU.

Procedure
En SU-vurdering af en privat uddannelse følger dette forløb:

Se mere info om forløbet og hvem der gør hvad.

Vejledning
En SU-vurdering af en privat uddannelse foretages efter en række faste kriterier og en fast fremgangsmåde. En beskrivelse af begge dele findes i vejledningen:

Har overtaget opgaven fra EVA
Akkrediteringsinstitutionen har overtaget opgaven med SU-vurdering af private uddannelser fra EVA – Danmarks Evalueringsinstitut fra 1. januar 2018.

De forløb med SU-vurdering, som var i gang, da opgaven med SU-vurderinger blev flyttet fra EVA til Akkrediteringsinstitutionen, vil blive gennemført og færdiggjort af Akkrediteringsinstitutionen i henhold til den beskrivelse af koncept, proces og kriterier fra EVA, som var gældende, da disse forløb med SU-vurdering blev igangsat.

 

Kontakt:
Ved spørgsmål eller ønske om mere information om SU-vurdering af private uddannelser, kontakt:

Trine Jensen

Akkrediteringskonsulent

Kontakt

Trine Jensen