SU-vurdering af private uddannelser

SU-godkendelser af private uddannelser

Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der afgør, om en privat uddannelse kan godkendes til SU. På styrelsens hjemmeside findes information om, hvordan uddannelsesstedet ansøger, betingelser for SU-godkendelse og godkendelse af censorer med videre.
Gå til styrelsens side om SU til private uddannelser. 

 


SU-vurderinger af private uddannelser
Styrelsen kan anmode Danmarks Akkrediteringsinstitution om at foretage en SU-vurdering af en privat uddannelse. Danmarks Akkrediteringsinstitution vil så vurdere uddannelsen ud fra en skriftlig redegørelse fra uddannelsens ledelse og et besøg på det pågældende uddannelsessted. På den baggrund laver Danmarks Akkrediteringsinstitution en skriftlig indstilling til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der træffer endelig afgørelse.

I SU-vurderingen vurderes den private uddannelse med afsæt i en række kriterier, som blandt andet handler om erhvervssigte, uddannelsens tilrettelæggelse og indhold, undervisere, økonomi med mere.

En SU-godkendelse gælder normalt i fire år. Herefter skal der gennemføres en ny SU-vurdering.

 

Vejledning til SU-vurdering
Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet en vejledning til SU-vurdering. Vejledningen beskriver forløbet og opstiller en række kriterier, som ligger til grund for SU-vurderingen.
Kriterierne angiver dels de forhold, som vurderingen baseres på, dels de minimumsbetingelser, som skal være til stede, før en SU-godkendelse kan finde sted. Kriterierne er defineret inden for 13 områder, som bl.a. fokuserer på uddannelsens formål, erhvervssigte, struktur, undervisningsformer, eksamen, fysiske faciliteter med mere.

Vejledning

Se vejledning til SU-vurdering, der forklarer nærmere om forløbet og de kriterier, som SU-vurderingen baseres på.

SU-vurdering: Kriterier for SU-vurdering og vejledning til udarbejdelse af redegørelse

For mere info om SU-vurdering af private uddannelser, læs mere her.

Kontakt:
Ved spørgsmål eller ønske om mere information om SU-vurdering af private uddannelser, kontakt:

Sofie Bjerg Kirketerp

Sofie Bjerg Kirketerp

Specialkonsulent