ACE Denmark – en faglig operatør

Sidst opdateret: 30.06.2013

Denne publikation er primært henvendt til studerende og andre med interesse for akkreditering og kvalitetssikring. Pjecen beskriver i detaljer, hvordan den daværende organisation ACE Denmark var opbygget og organisationens rolle som operatør for Akkrediteringsrådet. I 2012 var ACE Denmark og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) begge operatører for Akkrediteringsrådet. Pjecen beskriver desuden baggrunden for kvalitetssikring i Danmark, herunder de internationale standarder, som akkreditering skal foregå efter.

Siden publikationen blev udgivet i 2012, har vi i Danmark fået et nyt system for akkreditering med vedtagelsen af en ny akkrediteringslov 16. maj 2013.


Forfatter: ACE Denmark

Kontakt

Daniel Sebastian Larsen