Årsmagasin 2015


Forfatter: Danmarks Akkrediteringsinstitution

Danmarks Akkrediteringsinstitutions Årsmagasin byder på interview og artikler om uddannelseskvalitet og akkreditering. Magasinet har særligt fokus på to temaer i år:

De første institutionsakkrediteringer
Hvordan er det for uddannelsesinstitutionerne at gå igennem en institutionsakkreditering, hvad kan det bruges til, og lever forløbet op til de politiske intentioner bag? – Læs om erfaringer, oplevelser og holdninger fra Akkrediteringsrådets formand, fra uddannelsesministeren og fra IT-Universitetet og UC Sjælland, der har været igennem forløbet som nogle af de første.

Det løbende farvel til uddannelsesakkreditering
1.600 gange har uddannelser og udbud været igennem et akkrediteringsforløb. Nu er uddannelsesakkreditering på vej ud. Få overblik over alle uddannelsesakkrediteringerne gennem årene og hør fra to af de uddannelser, der har taget turen fra en tung betinget positiv akkreditering til en positiv af slagsen.

 

Læs også interviewet med uddannelsesminister Esben Lunde Larsen, der på trods af besparelser vil have flere uddannelser i de mindre byer. Til gengæld ser han gerne færre universitetsuddannelser, og så ønsker han også, at akkrediteringsafgørelserne tager større hensyn til regional udvikling.

Herudover ser årsmagasinet nærmere på alt det nye, der sker på området, bringer reportager fra vores arrangementer på Folkemødet og statistik over årets afgørelser.

Du kan også læse om vores seneste og kommende opsamlende analyser om små campussers styrker og udfordringer, pædagogisk opkvalificering, kvalitetssikring af MOOC, veje til viden om fremtidens kompetencebehov og brugen af eksterne undervisere.

Hent Danmarks Akkrediteringsinstitutions Årsmagasin 2015 via “Download”-ikonet til højre.


Trykte eksemplarer og kontakt

Ønsker du trykte eksemplarer af magasinet tilsendt, er du velkommen til at kontakte:
Daniel Sebastian Larsen, kommunikationsansvarlig, på dsl@akkr.dk