MOOCs – kvalitet og perspektiver


Forfatter: Danmarks Akkrediteringsinstitution

Med en ny analyserapport fokuserer Danmarks Akkrediteringsinstitution på de Massive Open Online Courses (MOOCs), der har været blandt de varmeste temaer i det internationale uddannelseslandskab de seneste år.

I takt med at den type af online undervisning vinder frem, er der god grund til at se nærmere på, hvad MOOCs er, hvordan undervisningsformen udvikler sig og de kvalitetsmæssige perspektiver, der følger med. Særligt nu, hvor man mange steder oplever et samspil mellem ordinære uddannelser og MOOCs og også ser, at MOOC-elementer nogle steder bliver meriteret ind i ordinære uddannelsesforløb.

Rapporten indeholder tre dele:

1) Introduktion til centrale fakta om MOOCs.

2) Tre modeller for samspillet mellem MOOCs og ordinære uddannelser. Modellerne udfoldes med cases og interview.

3) Kvalitetsperspektiver på MOOCs.

 

Kvalitetsperspektiver

Rapporten behandler fem forskellige perspektiver på den kvalitet, som knytter sig til MOOC-forløbene. Både muligheder og kritiske forhold identificeres inden for:
1) Den didaktiske tilrettelæggelse af MOOCs
2) Troværdigheden af eksaminer og beviser
3) Anerkendelse fra både arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne
4) Frafald, som på MOOCs- kan kræve en helt anden tilgang end på ordinære uddannelser
5) Tillid og gennemsigtighed i det faglige niveau

Læs rapporten

MOOCs – Kvalitet og perspektiver

 

Læs mere:

Rapporten har desuden dannet afsæt til to indlæg. Find dem herunder:

Politiken, 23. april 2016: Up to date – Onlinekurser kan løfte brancher (linket er udløbet)

Altinget, 23. juni 2016: Vil MOOCs udvikle eller afvikle almindelige uddannelser?

 

Trykte eksemplarer

Ønsker du trykte eksemplarer tilsendt, kontakt kommunikationsansvarlig Sofie Gry Laursen – sogl@akkr.dk