Sommermagasin 2011 – En stille revolution

Sidst opdateret: 30.06.2013

Med ganske få år på bagen har de europæiske standarder for kvalitetssikring af det videregående uddannelselsesområde (ESG’erne) haft en enorm betydning for indfrielsen af Bologna processens målsætning om at skabe et europæisk rum for videregående uddannelser.

Sommermagasinet sætter fokus på denne succes og belyser gennem interviews intentionen, udviklingen og den aktuelle status af standarderne på europæisk plan.

Magasinet præsenterer konkrete eksempler på arbejdet med kvalitetssikring fra to universiteter i Skotland og Sverige, og belyser herigennem kvalitetsarbejdets betydning set fra et ledelses-, medarbejders- og studerendes perspektiv.


Forfatter: ACE Denmark

Kontakt

Daniel Sebastian Larsen