Sommermagasin 2012

Sidst opdateret: 30.06.2013

I Danmark indfører man i 2013 et nyt akkrediteringssystem med fokus på institutionsniveauet, hvor institutionens samlede kvalitetsarbejde vurderes. Det er et skifte i forhold til det hidtidige system, hvor vi siden 2007 har akkrediteret alle eksisterende og nye uddannelser.

Danmark er ikke det første land, hvor institutionsakkreditering er blevet introduceret som afløsning for uddannelsesevaluering/-akkreditering. Der er masser af inspiration at hente fra landene omkring os.

Derfor sætter vi i dette Sommermagasin fokus på erfaringer med institutions-akkreditering i både Norge og Holland. To lande, der på hver sin måde har gjort sig en række interessante erfaringer med kvalitetssikring af uddannelsesinstitutioner.


Forfatter: ACE Denmark

Kontakt

Daniel Sebastian Larsen