Sommermagasin 2014 – Fokus på studerende, aftagere og på vej mod de første institutionsakkrediteringer


Forfatter: Danmarks Akkrediteringsinstitution

De studerende i fokus
Sommermagasinet 2014 har særligt fokus på dem, det hele handler om, nemlig de studerende. Med interviews og artikler ser vi nærmere på, hvordan studerende i dag og fremover spiller en vigtig rolle i akkreditering og kvalitetssikring af uddannelser. Læs om STAR – De Studerendes Akkrediteringsråd, om de studerendes repræsentanter i Akkrediteringsrådet og interview med en studerende, der synes at akkreditering er så interessant, at han har været med til at akkreditere flere end 10 uddannelser og en enkelt, hel institution.

Dialog med aftagere
Magasinet kigger også mod aftagersiden. Her er der fokus på dialogen mellem uddannelsesinstitutioner og aftagere, hvor vi ved at præsentere positive erfaringer håber at inspirere til en styrket kobling mellem uddannelser og de arbejdsmarkeder, de henvender sig til.

Institutionsakkrediteringer, nyt råd og ny minister
Endelig ser sommermagasinet nærmere på alt det nye, der sker på området: Vi er på vej med de første institutionsakkrediteringer. Der er blevet udpeget et nyt Akkrediteringsråd, hvis kurs præsenteres af den nye rådsformand. Og der er kommet ny uddannelsesminister, der præsenterer sit syn på akkreditering og kvaliteten i det videregående uddannelsessystem.

Læs eller download Sommermagasinet 2014 her

Ved spørgsmål eller rekvirering af trykte eksemplarer (så længe lager haves), kontakt:

Daniel Sebastian Larsen, Kommunikationsansvarlig
Tlf: 7231 8804
Mobil: 2249 5899
dsl@akkr.dk