Intern kvalitetssikring af hele uddannelser. En inspirationspjece baseret på udenlandske erfaringer

Sidst opdateret: 09.10.2013

Hvordan kan uddannelsesinstitutioner bedst gribe det an, når de skal sikre og udvikle kvaliteten af deres uddannelser? Ikke bare af de enkelte fag, kurser eller delelementer, men af hele uddannelser?

Det ser publikationen ”Intern kvalitetssikring af hele uddannelser. En inspirationspjece baseret på udenlandske erfaringer” nærmere på.

Med indsamling af erfaringer og gode eksempler fra universiteter i Norge og England giver publikationen inspiration til arbejdet med intern kvalitetssikring og –udvikling af uddannelser.

Publikationen skal ikke opfattes som en opskrift på ”den rigtige” måde at kvalitetssikre uddannelser på, men snarere som et erfaringsbaseret indspark til institutionernes videre arbejde med udvikling af interne kvalitetssikringssystemer.

Med det nye akkrediteringssystem får de videregående uddannelsesinstitutioner et større ansvar for selv at løfte opgaven med at sikre deres uddannelsers kvalitet. I de kommende institutionsakkrediteringer bliver det afgørende, i hvor høj grad de enkelte institutioner har udviklet tilstrækkelige interne kvalitetssikringssystemer. Systemer, hvor blandt andet kvalitet og arbejdsmarkedsrelevans på den enkelte uddannelse regelmæssigt evalueres med inddragelse af eksterne eksperter, og hvor evalueringsresultaterne bruges i den videre udvikling af uddannelsen.

Publikationen udkommer kun elektronisk og kan downloades til højre på siden her.

 

 

 


Forfatter: Danmarks Akkrediteringsinstitution

Kontakt

Daniel Sebastian Larsen